18.10.2013 Starost: 9 let

ZOS ZAHTEVA NADALJEVANJE POGAJANJ GLEDE PREDLOGA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE

Ljubljana, 18. 10. 2013 - Združenje občin Slovenije je na predsednico Vlade RS in predsednike koalicijskih strank naslovilo zahtevo za nadaljevanje pogajanj glede predloga zakona o davku na nepremičnine. Protestirali smo proti načinu sprejemanja zakona, saj so bile občine izključene iz zaključka usklajevanj. Opozorili pa smo tudi na nesprejemljivost določenih rešitev v predlogu zakona in pozvali k nadaljevanju pogovorov.


Združenje občin Slovenije je kot prvo odločno protestiralo proti načinu sprejemanja Zakona o davku na nepremičnine, kot ga je izvedla Vlada RS zadnje dni, ko so bila združenja občin izključena iz zaključkov pogajanj, pa čeprav bo predlagani zakon v odločilni meri vplival prav na prihodke in odhodke občin.

Za Združenje občin Slovenije je nesprejemljiv tudi sam sistem davka na nepremičnine, kot je določen s sprejetim Predlogom zakona o davku na nepremičnine. S predlaganim sistemom davka na nepremičnine se odstopa od primerjalnopravnih rešitev, ki jih poznajo v drugih državah, v katerih je davek na nepremičnine avtonomen vir lokalnih skupnosti oziroma regionalnih oblasti. Nedopustno je tudi, da se občinam jemlje ustrezen razvojni instrument prostorske politike. V Združenju občin Slovenije vztrajamo, da mora biti po izteku prehodnega obdobja davek na nepremičnine v celoti prihodek občin.

Ker razumemo javnofinančno situacijo v državi, dopuščamo možnost, da se prihodek od davka na nepremičnine v triletnem prehodnem obdobju deli med državo in občinami, vendar mora biti občinam zagotovljen prihodek iz davka na nepremičnine, ki bo dosegal višino odmerjenega nadomestila od davka na nepremičnine po plačilu davka državi za javno infrastrukturo občin. V nasprotnem primeru si občine lahko obetajo izpad prihodkov za okoli 40 milijonov evrov, kar bi pomenilo veliko nevarnost za stabilnost in uravnoteženost občinskih proračunov.

Menimo tudi, da je popolnoma nesprejemljiva obdavčitev javne infrastrukture, kot so objekti za šport, kulturo, vzgojo, izobraževanje, zdravstvo v javni lasti, kar pomeni le prelivanje sredstev med občinami in državo, kar je popolnoma nesmiselno. Zato smo predlagali, da se ta vrsta nepremičnin izvzame iz obdavčitve.  

Glede na nesprejemljivost določenih rešitev smo predsednico vlade in predsednike koalicijskih strank pozvali, da skozi nadaljnji državnozborski postopek sprejemanja Zakona o davku na nepremičnine dosežemo še določene spremembe zakona, kompromise in dogovore. V ta namen predsednico vlade ponovno povabili, da se udeleži srečanja z občinami 23. oktobra 2013 v Celju.


< VLADA DOLOČILA BESEDILO ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE