25.01.2022 Starost: 1 let

ZOS Z MINISTROM POKLUKARJEM O IZZIVIH PRIMARNEGA ZDRAVSTVA

Ljubljana, 25. 1. 2022 –Združenje občin Slovenije se je na povabilo ministra za zdravje Janeza Poklukarja udeležilo sestanka, katerega tema so bili izzivi primarnega zdravstva. Sestanka se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert Smrdelj in župan Igor Ahačevčič, član predsedstva ZOS.


Minister Poklukar se je zahvalil županom in vodstvom zdravstvenih domov za sodelovanje pri izvajanju ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in organizaciji cepljenja proti COVID-19. Dodal je, da je epidemija pokazala na vse manke področja zdravstva iz preteklosti in nam hkrati dala čas in priložnost za korak naprej za gradnjo vzdržnega sistema primarnega zdravstva.

Primarno zdravstvo se že vrsto let sooča s težavami na področju prostorske stiske in kadrovske podhranjenosti (manko družinskih zdravnikov, pediatrov, ginekologov in medicinskih sester). V lanskem letu je bil sprejet Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, ki za investicije na primarni ravni zagotavlja sredstva v višini 200 mio EUR. Prav tako je bil 21. 1. 2022 objavljen Javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023, v sklopu katerega bo investicijam v letu 2022 namenjenih 17,5 mio EUR, v letu 2023 pa 20 mio EUR. S tem se pristopa k urejanju prostorske problematike.


Za iskanje rešitev s področja kadrovske podhranjenosti primarnega zdravstva, pa je minister Poklukar predlagal ustanovitev delovne skupine za iskanje kratkoročnih in dolgoročnih rešitev za izboljšanje razmer. Delovno skupino bi sestavljali po trije predstavniki ministrstva, občin, zdravstvene stroke in Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje.


Župan Ahačevčič je pozdravil idejo o ustanovitvi delovne skupine in poudaril, da je skrajni čas za pričetek resnih pogovorov iskanju ustreznih rešitev za ureditev kadrovske podhranjenosti. Aktivnosti za iskanje ustreznih rešitev so začele potekati že pod okriljem ministra Šabedra, vendar so kasneje vse aktivnosti zastale predvsem zaradi izbruha epidemije COVID-19. Že takrat so bila s strani ZOS izpostavljen tri področja, in sicer izobraževanje, materialni pogoji in spodbude ki jih je možno dati zdravnikom. Poudaril je, da je treba nujno vzpostavit operativno delovno skupino, ki bo resnično pristopila k iskanju rešitev. Dodal je, da mora imeti delovna skupina mandat in pooblastila, da po parih mesecih pride do rezultata.

Tudi predsednik ZOS Robert  Smrdelj je pozdravil idejo o ustanovitvi delovne skupine, kjer bi izpostavili konkretne težave s terena in našli ustrezne rešitve. Pozdravil je objavo zgoraj navedenega javnega razpisa, hkrati pa opozoril na konkretne težave s terena. Namreč sredstva se namenjajo zdravstvenim zavodom oz. zdravstvenim domovom. Je pa po občinah, ki niso ustanoviteljice zdravstvenih domov ali pa jih na njihovem območju ni, so pa ustanoviteljice, organiziranih kar nekaj zdravstvenih postaj ali podeljenih koncesij po občinah. Gre predvsem za manjše občine in glede na razpis bodo težko kandidirale na razpisu. Podal je predlog, da se poizkusi stvari dopolnit na način, da bi bile do teh sredstev upravičene tudi te občine.

Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bodo združenja občin s strani Ministrstva za zdravje pozvana k imenovanju predstavnika v delovno skupino. Ta bi z delom pričela že v prihodnjih tednih.

 

                                                         * * *


< KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE OPOZORILA NA SPREMEMBE ZAKONODAJE NA PODROČJU OMEJITEV POSLOVANJA