03.02.2022 Starost: 143 dni

ZOS Z AMANDMAJEM K PREDLOGU ZAKONA O NUJNIH UKREPI ZA OMILITEV POSLEDIC ZARADI VPLIVA VISOKIH CEN ENERGENTOV POZVAL K DVIGU POVPREČNINE ZA LETI 2022 IN 2023

Ljubljana, 3. 2. 2022 - Združenje občin Slovenije je Državnemu zboru RS, Državnemu svetu RS in Vladi RS posredovalo predlog amandmaja k predlogu Zakona o nujnih ukrepi za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. ZOS predlaga, da se, z namenom omilitve posledic zvišanja cen energentov, predlog Zakona dopolni na način, da se na novo določi povprečnina, in sicer v višini 661,67€ za leto 2022 in za leto 2023 v višini 670,97€.


Predlagana višina povprečnine je bila sicer izračunana že za potrebe pogajanj za vlado v letu 2021 in predstavlja dejanske stroške občin v času, ko se občine še niso soočale z navedeno problematiko.

Združenje občin Slovenije je 29. 1. 2022 pozvalo že Vlado RS k dopolnitvi in predlog ZOS ni bil upoštevan. Vlada RS je predlog Zakona že posredovala v sprejem Državnemu zboru RS po nujnem postopku in poziv k njegovi dopolnitvi je ZOS posredoval tako Državnemu zboru RS kot Državnemu svetu RS.

Dopis s predlogom amandmaja je na voljo TU.

* * *


< PREDSEDSTVO ZOS DRŽAVI PREDLAGA, DA ZARADI DVIGA CEN ENERGENTOV IN OSTALIH PODRAŽITEV DVIGNE VIŠINO POVPREČNINE