12.10.2011 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

ZOS VLOŽIL POBUDO ZA ZA OBRAVNAVO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV PRED RAZPUSTOM PARLAMENTA

Ljubljana, 12. 10. 2011 - Združenje občin Slovenije je na predsednika državnega zbora ter na poslanke in poslance naslovilo pobudo, v kateri predlagamo, da državni zbor obravnava in tudi sprejme predlog novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev še pred razpustom parlamenta. Podpiramo predlog novele, ki predvideva zamik začetka uporabe zakona s sedaj predvidenega 1. 1. 2012 za šest mesecev, to je na 1. 7. 2012.


 

 

Zakon o

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev naj bi se, po veljavnih določbah, začel

uporabljati s 1. 1. 2012. Do takrat je potrebno na centrih za socialno delo

zagotoviti dodatna finančna sredstva, iz občin prenesti javne uslužbence, ki na

občinah vodijo postopke ugotavljanja upravičenosti do znižanja plačila vrtca,

subvencije najemnine in kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje. Prav

tako pa je potrebno zagotoviti prostorske pogoje in usposobiti uslužbence na

centrih za socialno delo kot tudi tiste uslužbence, ki se prenašajo iz občin na

centre za izvajanje novih nalog. Vsi pogoji bi morali biti zagotovljeni vsaj

mesec dni pred začetkom uporabe zakona, vendar bo glede na trenutno razmere to

nemogoče.        

Obravnavani predlog zakona, ki ga je v državni zbor vložil poslanec, predlaga odložitev

izvajanja zakona za 6 mesecev s ciljem pridobitve

na času, ki je potreben za udejanjanje pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da

bi lahko uresničevali zakon. 
< NADALJEVANJE PLENARNEGA ZASEDANJA IN AKTIVNOSTI V SKLOPU DOGODKA OPEN DAYS