17.04.2020 Starost: 222 dni

ZOS VLADI OB PRIPRAVI NOVIH UKREPOV PONOVNO POSLAL PREDLOG KLJUČNIH UKREPOV MED DRUGIM NUJNI DVIG POBPREČNINE

Ljubljana, 17. 4. 2020 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo dopis, v katerem predlagamo resno ponovno preučitev glavnih predlogov Združenja občin Slovenije ter pričakujemo, da se navedene dopolnitve oz. spremembe zakonodaje vključijo v interventni zakon. Vlada RS bo danes pripravljala sveženj novih ukrepov za omilitev posledic epidemije COVID-19.


Pod nujno pa smo predlagali:

  • Dvig povprečninena 623,96 eura tako za leto 2021 kot za leto 2021 in nakazilo neizplačane povprečnine za prvo tretjino leta v mesecu maju.
  • Dopolnitev ZFO-1 za nujno fleksibilnejše zadolževanje in poenostavitev postopkov – zadolževanje za izvajanje kohezisjkih projektov,  dvig omejitve zadolževanja občin na 12%, poenostavitev postopkov črpanja investicijskih sredstev 21. člena ZFO, odprava prehodnega obdobja in s tem polna uporaba sredstev 21. člena ZFO.
  • Povračilo davkov za nedelujoče gospodarske subjekte – povrnitev NUSZ gospodarskim subjektom za čas trajanja epidemije COVID-19.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *

 


< 11. REDNASEJA VLADE RS