25.10.2018 Starost: 4 let

ZOS V MNENJU DS PODAL NESTRINJANJE K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH

Ljubljana, 25. 10. 2018 - Združenje občin Slovenije je Državnemu svetu RS, Komisiji za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, podalo mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Združenje nasprotuje sprejemu Zakona, saj ta prinaša velike finančne obremenitve občinam.


Zakon, ki že v letu 2019 močno posega v finančne vire občin, bi moral biti združenjem občin poslan v mnenje, kar pa pripravljavec Zakona ni storil. Zato tudi upravičeno ocenjujemo, da ti podatki niso bili upoštevani pri vladnih izračunih o višini povprečnine za leto 2019.

Pripravljavec Zakona je že sam ocenil, da le-ta občinam prinaša finančne posledice tako na področje subvencij najemnin, in sicer v znesku okoli 884.019 evrov, kot na področje plačil za družinskega pomočnika v višini 806.941,20 evrov. Na drugi strani pripravljavec tudi ocenjuje, da bodo občinski proračuni pri plačilih za vrtce deležni manjših obremenitev, in sicer v višini 800.000 evrov. Kljub slednjemu, bodo občinski proračuni v letu 2019 še dodatno obremenjeni, kar je nesprejemljivo.

Vsa tri združenja so 15. 10. 2018 na Vlado RS že poslala dopis, v katerem izražamo nestrinjanje z načinom sprejemanja Zakona, vendar odgovora nanj še nismo prejeli.

Apelirali smo na člane Komisije DS RS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, da zaprosijo Vlado RS za ustrezna pojasnila in k zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev za občine, s katerimi se zagotavlja zakonsko določene naloge.

* * *


< NESPREJELMLJIVO ZAPIRANJE BANČNIH POSLOVALNIC