31.03.2023 Starost: 70 dni

ZOS USPEŠEN PRI SPREJEMANJU ZAKONODAJE, KI UVAJA BREZPLAČNO ŠOLSKO PREHRANO

Ljubljana, 31. 3. 2023 - Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na včerajšnji seji sprejel predlog za sklic javne predstavitve mnenj o predlogih novele zakona o šolski prehrani in sprememb zakona o osnovni šoli (9.5.2023). ZOS je kot edino združenje tudi v drugi obravnavi podalo pripombe na predlog zakona.


Pripravljavec Zakona je  namreč ocenil, da ta ne bo bremenil občinskih proračunov. Na podlagi navedenega smo v ZOS predlagali, da se morajo  oceniti dodatni  stroški državnega proračuna za investicije širitev kuhinj in jedilnic, za stroške iz naslova stroškov dela in za povečane materialne stroške.

Občinam novo predlagana ureditev brez zgoraj navedenega popravka finančnih posledic za državni proračun  namreč prinaša velike finančne posledice, saj bodo občine primorane v izvajanje dodatnih investicij za širitev tako kuhinj kot jedilnic. Občine tovrstnih investicij nimajo predvidenih, zato se poraja vprašanje kdo bo zagotovil sredstva za njihovo izvedbo. Sredstva, ki jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja v okviru javnih razpisov vsekakor že sedaj ne zadoščajo prav tako pa niso zagotovljena za ta namen. Treba pa je upoštevati tudi dejstvo, da mnogo kje izvedba investicije sploh ne bo izvedljiva. Prav tako pa to zahteva določen čas, saj  investicije v tako kratkem času niso izvedljive.

Zaradi neločljive vsebinske povezanosti obeh predlogov zakonov so na predlog predsednice odbora obe točki združili. Včeraj pa so na podlagi tudi naših pripomb  obravnavali le predlog za sklic javne predstavitve mnenj.

"Namen je opraviti širšo razpravo, pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti o izvedbenih in drugih vprašanjih ter možnostih implementacije brezplačne šolske prehrane oziroma kosil na način, ki bo pripravljen na podlagi socialne pravičnosti, finančne vzdržnosti ter ustrezne posodobitve tehničnih in kadrovskih kapacitet šolskih kuhinj in jedilnic,"
je pojasnila predsednica pristojnega odbora.

Javna predstavitev mnenj naj bi po njenih besedah podala odgovore predvsem na vprašanja glede zagotavljanja in financiranja obrokov v osnovnih šolah ter možnostih za razširitev upravičenosti do brezplačnega kosila tudi na tiste otroke, ki izhajajo iz finančno dovolj stabilnih družin. Prav tako naj bi poiskali odgovore glede velikih količin zavržene hrane, finančnih posledic za širitev kuhinj in jedilnic ter o tem, kdo naj zagotovi sredstva in v kakšnem časovnem obdobju bo mogoče zagotoviti ustrezne kapacitete. Na slednje opozarja tudi ZOS.

 

* * *


< SKUPŠČINA ZOS POZVALA PRISTOJNE K DIALOGU ZA DVIG POVPREČNINE IN K POSPEŠITVI AKTIVNOSTI NA KLJUČNIH PODROČJIH