10.12.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

ZOS USPEŠEN PRI PRIJAVI PROJEKTA

Ljubljana, 10.12.2012 - Združenje občin Slovenije se je prijavilo na javni razpis na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-2013 s projektom Virtualni asistent za občane in starejše.
Na razpisu je bilo doseženo zadostno število točk in vloga je izpolnjevala vse formalne točke javnega razpisa.
ZOS bo v sodelovanju z Institutom "Jožef  Stefan" in ostalimi partnerji pričelo s pripravo projekta in obveščanjem ter koordinacijo za ostale slovenske občine še v tem letu.< VLADA DOLOČILA OBMEJNA PROBLEMSKA OBMOČJA