22.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZOS USPEŠEN PRED KOMISIJO DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ

Včeraj je bila na Komisiji DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj obravnavana tudi novela zakona o financiranju občin, na katero smo v ZOS pripravili vrsto amandmajev. Seje se je udeležil tudi predsednik ZOS Robert SMRDELJ, ki je predlagane amandmaje pred komisijo tudi obrazložil. Komisija je skoraj v celoti povzela amandmaje predsedstva ZOS in jih bo v mnenju k predlogu novele zakona o finaciranju občin posredovala v odločanje Državnemu svetu.


Pripombe v amnadmajski obliki, katere smo pripravili le v našem združenju so vidne na spletni strani www.zdruzenjeobcin.si pod zakonodajo.


< PRISTOJNA KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA TUDI O NOVELI ZFO