17.10.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZOS SE ŽELI SREČATI S PAHORJEM

Litija, 17. 10. 2008 - Predsednik Združenja občin Slovenije (Zos) Robert Smrdelj je dejal, da se želijo srečati z najverjetnejšim mandatarjem in predsednikom SD Borutom Pahorjem, s katerim bi se pogovorili o pripombah združenja h koalicijski pogodbi. Kot je dejal Smrdelj, bi bilo zaželeno, če bi bilo v koalicijski pogodbi omenjeno tudi ustanavljanje pokrajin.


 

Smrdelj je novinarski konferenci po seji predsedstva združenja občin, na katerem so župani obravnavali osnutek koalicijske pogodbe na področju lokalne samouprave in regionalnega razvoja, predstavil pripombe k pogodbi. Najprej je povedal, da so v združenju zadovoljni, da je v osnutku pogodbe predvidena ohranitev službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Ker pa mediji pišejo, da se pri usklajevanju koalicijski partnerji pogovarjajo tudi o odpravi te službe, je Smrdelj dejal, da apelirajo na najverjetnejšega mandatarja in koalicijo, "da služba kot resen steber vlade ostane". Glede dela pogodbe, ki je namenjena sistemu financiranja občin, je Smrdelj ocenil, da je "čutiti" vpliv močnejših lokalnih skupnosti in večjih centrov.

 

Združenje občin je proti vrnitvi na stara izhodišča glede zakona o financiranju občin, je poudaril in pojasnil, da je bil z novim zakonom o financiranju občin narejen velik korak naprej. Po njegovih besedah tudi odločba ustavnega sodišča glede omenjenega zakona pravi, da je novi zakon bolj ustrezen kot stari. "Novi zakon je za večino občin boljši in korektnejši kot stari," je zatrdil. "Zgolj zaradi Ljubljane ne bi smeli spremeniti logike zakona o financiranju občin in posegati v sistem, ki je uravnotežen in pravičen," je dejal Smrdelj in dodal, da je za to, da dobi Ljubljana sredstva, vendar na podlagi zakonodaje o glavnem mestu. Ob tem je poudaril, da v združenju pričakujejo, da bodo spremembe zakona o financiranju občin in drugih sistemskih zakonov v zvezi z občinami potekale v soglasju z občinami, združenjem občin in Skupnostjo občin Slovenije.

 

Smrdelj je tudi omenil "namigovanja o neprimerni razdrobljenosti lokalne samouprave" in jih zavrnil. Poudaril je, da združenje občin zagovarja stališče, da so lahko tudi male občine dobre občine in ustrezen razvojni instrument. Ob tem je dodal, da se doslej še nobena občina ni želela združiti z drugo občino. Predsednik združenja občin je glede ustanovitev pokrajin dejal, da bi bilo treba nadaljevati projekt ustanavljanja pokrajin. "Stališče združenja je, da so pokrajine dodaten razvojni mehanizem, s katerim lahko gremo na področju razvoja z velikimi koraki naprej," je pojasnil. Na novinarsko vprašanje, kako komentira dejstvo, da v osnutku koalicijske pogodbe pokrajine niso posebej omenjene oz. ali to pomeni, da za morebitne koalicijske stranke to ni prioriteta, je Smrdelj odgovoril, da se lahko to tolmači tako, da si ne želijo v koalicijski pogodbi že vnaprej prejudicirati stvari, kar se tiče pokrajin, "ampak puščajo, ker je potrebna dvotretjinska večina, da zadeva nastane pozneje". Obenem je dejal, da lahko to tudi pomeni, da ni interesa za ustanovitev pokrajin oz. da je ocena, "da so pokrajine neka zgubljena zgodba" oz. da koalicija meni, da se preko pokrajin ni "smiselno iti neke razvojne politike".

 

Na vprašanje, ali se lahko neomenjanje pokrajin razlaga kot nenaklonjenost morebitne nove vlade decentralizaciji Slovenije, je Smrdelj odgovoril, da bi bila možna tudi takšna razlaga. Pri tem je dejal, da je za razliko od strank, ki sedaj oblikujejo koalicijsko pogodbo, dosedanja vlada zagovarjala politiko občin, ki niso pretirane velike, ampak male in srednje. Smrdelj, sicer župan občine Pivka, je še dejal, da so mnenje o osnutku koalicijske pogodbe poslali vsem bodočim koalicijskim partnerjem in da so zaprosili za sestanek s Pahorjem.

 

čŒlan predsedstva združenja občin in litijski župan Franci Rokavec je poudaril, da je ustanavljanje pokrajin zgodovinski projekt, ki ga je treba nadaljevati. Prepričan je, da bi lahko Slovenija dosegla nov zagon predvsem z ustanavljanjem pokrajin. Po njegovih besedah lahko razmišljanja oz. mnenja predsedstva združenja občin prispevajo k temu, "da se pri oblikovanju koalicijske pogodbe, da večji poudarek tem področju". Meni, da bi morala biti vzpostavitev pokrajine eden od prioritetnih ciljev. čŒlan predsedstva združenja občin in župan Podvelke Anton Kovše pa meni, da pokrajine niso omenjene v koalicijski pogodbi zato, ker si "ne upajo iti v projekt, ki so mu prej nasprotovale". "Kar zadeva pokrajin, se v tem mandatu ne bo nič zgodilo," je prepričan.

 

* * *


< NOVINARSKA KONFERENCA PO 5. SEJI PREDSEDSTVA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE