06.03.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

ZOS S PREDSEDNIKOM ODBORA DZ ZA GOSPODARSTVO O SODELOVANJU ZOS Z DRŽAVNIM ZBOROM

Ljubljana, 6. 3. 2012 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je danes sestalo z Matjažem Hanom, predsednikom Odbora Državnega zbora RS za gospodarstvo. Dogovorili smo se o nadaljnjem sodelovanju Združenja občin Slovenije  z Odborom za gospodarstvo. V pristojnost Odbora za gospodarstvo je namreč  z novo razdelitvijo pristojnosti ministrstev prišlo tudi področje regionalnega razvoja in kohezijske politike.


 

 

Predsednik ZOS

Robert Smrdelj je uvodoma pohvalil dosedanje dobro sodelovanje  z odborom za lokalno samoupravo in regionalno

politiko, ki ga je vodil Vili Trofenik, in izrazil željo, da se to sodelovanje

nadaljuje tudi s pristojnimi odbori v novem mandatu. 

Predsednik ZOS je

izpostavil najbolj pereče teme, na katere bi bilo potrebno hitro reagirati. Med

drugim je opozoril na Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in v tem

okviru vzpostavitve racionalnih in operativnih organov

upravljanja (razvojni svet

regije) ter pripravo operativnih programov.

Prav tako smo

opozorili, da se v procesu prejemanja nove zakonodaje in ostalih predpisov ne

predvidijo finančne posledice za občine niti se ne predvidi obseg nalog, ki

bodo uslužbencem občin dodatno naložene, zato se zadeve tudi ne odrazijo v višini

primerne porabe občin. ZOS se zavzema, da se k opredelitvi finančnih posledic

nove zakonodaje za občine zaveže vse pripravljavce zakonodaje. Opozorili smo

tudi na odškodnino zaradi sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč in omejevanje

cen komunalnih storitev. V razmislek je bil predstavljen tudi predlog ZOS, da

se prenesejo vse naloge upravnih enot na občine (v okvir medobčinskih uprav). 

Predsednik odbora

se je zavezal, da bo Združenje občin Slovenije prejemalo vsa vabila na seje odbora

za gospodarstvo. Prav tako bo o današnjem sestanku seznanil pristojnega ministra.

Hkrati pa  je poudaril, da se veseli

delovanja v korist občin, saj kot nekdanji župan problematiko lokalne samouprave

dobro pozna.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 5. IN 9. MARCEM