24.09.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZOS PROTI ENOSTRANEKEMU DOLOČANJU CEN KOMUNALNIH STORITEV S STRANI DRŽAVE

Ljubljana, 24. 9. 2010 – Na pobudo ZOS je na Ministrstvu za gospodarstvu potekal sestanek v zvezi z avgusta sprejeto Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, s katero je ministrstvo kot najvišjo cene storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja določilo ceno, ki je veljala na dan 27. 8. 2010.


 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je predstavil problem. Sprejem uredbe je presenetil, saj je bila uredba sprejeta enostransko in brez predhodnega usklajevanja z občinami. Občine so v finančni situaciji, ko se višina povprečnine znižuje, ni predlogov, kako zmanjšati stroške, s sprejeto uredbo pa se omejuje avtonomija občin pri določanju višine cen komunalnih storitev. S strani ZOS je bilo tudi opozorjeno, da se občinam nalaga vedno nove obveznosti z zakonodajo, za kar pa se jim ne zagotavlja sredstev.

Dr. Peter Vrtačnik, generalni direktor Direktorata za notranji trg, je pojasnil, da je bila intervencija z uredbo potrebna zaradi enormnih zvišanj cen komunalnih storitev (tudi do 500%). Poročilo UMAR-ja o inflaciji v prvem polletju je namreč pokazalo, da je bila pri nas najvišja rast cen komunalnih storitev v Evropski uniji v letu 2009, enaka visoka rast pa se je nadaljevala tudi v prvih šestih mesecih letos. Pri tem pa je podal podatek, da komunalne storitve prinesejo 7,2% znotraj celotnega indeksa inflacije. Zaradi pritiska na inflacijo, ki jo povzroča zviševanje cen komunalnih storitev in v skladu s pristojnostmi, ki jim jih daje Zakon o reguliranju cen, so sprejeli omenjeno uredbo. Uredba bo veljala šest mesecev, vendar je možno tudi podaljšanje njene veljavnosti. Na ministrstvu si sicer želijo, da bi cene komunalnih storitev lahko regulirali preko normativov in standardov, ne pa z intervencijo. Prav tako je sprejemljivejše, da se cene zvišujejo postopoma in v daljšem časovnem obdobju, kot pa enkratni visoki dvigi cen.

 


< ŠE DANES ČAS ZA DOLOČITEV SEZNAMOV KANDIDATOV IN LIST ZA LOKALNE VOLITVE