16.10.2014 Starost: 8 let

ZOS PRISTOJNE PONOVNO POZVAL K ZAGONU 11 OKOLJSKIH PROJEKTOV

Ljubljana, 16. 10. 2014 - Združenje občin Slovenije je na pristojne službe naslovilo dopis, v katerem pozivamo k zagonu 11 v celoti pripravljenih okoljskih kohezijskih projektov. Da bi se ti projekti zagnali si ZOS skupaj s 34 občinami prizadeva že več kot letni dni. Predlagali smo tudi nujen skupni sestanek.


Z namenom aktivne pospešitve črpanja sredstev Kohezijskega sklada iz finančne perspektive 2007–2013 so občine že v začetku 2013 od organa upravljanja prejele poziv, naj pohitijo z dokončanjem priprav projektov in nemudoma izberejo izvajalce za izvedbo del. Občine so skupaj s posredniškim telesom - Ministrstvom RS za kmetijstvo in okolje – uspele v celoti pripraviti projekte za izvedbo - pridobljena so vsa gradbena dovoljenja - in skladno z Zakonom o javnih naročilih so pravnomočno izbrani vsi izvajalci. Projekte je potrdilo posredniško telo in predani so bili v potrditev organu upravljanja. 

Glede na to, da je črpanje iz Kohezijskega sklada zaskrbljujoče slabo, da je vlada v juniju sprejela sklep, ki daje tem projektom prednost pri sofinanciranju, ker je možno povezati financiranje stare in nove finančne perspektive v letih 2014 - 2015 (ko se perspektivi prekrivata) in ker je v predvolilni kampanji predsednik vlade dr. Miro Cerar poudaril, da je nesmiselno zavlačevanje z izvedbo teh projektov ter podal obljube po takojšnemu zagonu projektov v ZOS apeliramo, da se sedaj, ob pripravi rebalansa proračuna, izvede vse potrebno za zagon teh projektov.

Dejstvo je, da je v okviru postavk Ministrstva RS za okolje in prostor ostanek kohezijskih sredstev, zato predlagamo, da se v proračunske dokumente vgradi vse potrebno za izvedbo pripravljenih čakajočih okoljskih projektov. Občine smo v juniju poslale na MKO predlog izvedbe projektov v fazah in vam v prilogi še enkrat posredujemo predlog razdelitve projektov v dve fazi s predlogom, da se za prvo fazo opredeli financiranje iz stare za drugo pa iz nove finančne perspektive.


* * *

 


< IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V LETU 2015