09.12.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZOS PRIPRAVIL POBUDO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O POSLANCIH GLEDE NEZDRUŽLJIVOSTI FUNKCIJE ŽUPANA IN POSLANCA

Ljubljana, 9. 12. 2011 – Združenje občin Slovenije je danes v imenu pobudnikov na Ustavno sodišče RS vložilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in predlog zadržanja izvajanja novele Zakona o poslancih (ZPos–D) do dokončne odločitve Ustavnega sodišča RS.


Ocenjujemo, da je zakon v nasprotju z

drugim, 43. in 155. členom ustave, ki govorijo o Sloveniji kot pravni in

socialni državi, volilni pravici in prepovedi povratne veljave pravnih aktov.

V pobudi ustavnemu sodišču med drugim navajamo, da

v primeru zatrjevanega konflikta med poslansko in župansko funkcijo ne gre za kršitev

načela delitve oblasti, ampak kvečjemu za medsebojno vplivanje med različnimi

ravnmi oblastnega urejanja v državi (centralna in lokalna), za kar pa sploh ni

nujno, da je škodljivo ali nezaželeno. 

Prav tako menimo, da veliko poslancev nastopa v

vlogi "skrbnikov" raznih interesov, lobijev ali volilnih baz, ki pa

so zaradi netransparentnosti za državno ureditev veliko bolj nevarni, kot

poslanci - župani, ki so nenehno na očeh tako celotne slovenski javnosti kot javnosti

v lokalnih skupnostih. Kršitev volilne pravice argumentiramo s tem, da je

določena skupina državljanov, torej župani, izločena iz kroga upravičencev, ki

so lahko izvoljeni za poslanca državnega zbora, kar je poseg v pravico biti

voljen. Zakon jim sicer ne prepoveduje same možnosti kandidiranja na

državnozborskih volitvah, v praksi pa jim dejansko onemogoča, da bi kandidirali

za poslanca, saj se morajo nato odpovedati funkciji župana, ki jim je bila

zaupana na lokalnih volitvah. 

čŒe bi ustavno sodišče aktualnim županom, ki so bili

na izrednih volitvah v DZ izvoljeni tudi za poslance, dovolilo županski mandat

normalno dokončati, to ne bi prineslo realnih in resnih tveganj, menimo v ZOS. 

Ne nazadnje smo opozorili tudi na finančne

posledice takojšnje uporabe nove ureditve o nezdružljivosti, saj organizacija

nadomestnih volitev stane od 2,6 do 3,5 evra na volivca in se v celoti

financira iz občinskega proračuna. Občine pa tega odhodka večinoma niso

planirale, pa tudi če bi ga, bi zagotovo šel na račun drugih občinskih

dejavnosti in investicij.


< SEJA VLADE