26.05.2016 Starost: 7 let

ZOS POZVAL K SPREMEMBI ZIPRS1617

Ljubljana, 26. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za finance naslovilo poziv za spremembo ZIPRS1617, saj odločitev Ustavnega sodišča RS, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki opredeljuje pravice do subvencij najemnin, v neskladju z Ustavo RS, predstavlja za občine dodatno fiančno breme.


Ustavno sodišče RS je odločilo, da je 28. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki opredeljuje pravice do subvencij najemnin, v neskladju z Ustavo RS.

Veljavna ureditev je žal res povzročila neenakost med upravičenci za subvencije, zato je odločitev Ustavnega sodišča RS logična in korektna. Po drugi strani pa sprejetje te odločbe za občine pomeni povečanje proračunskih izdatkov in za kritje teh stroškov občine nimajo zagotovljenih potrebnih sredstev.

Občine so zaradi nenehnega zmanjševanja sredstev s strani države v zelo nezavidljivem finančnem položaju, zato pozivamo, da pristopite k spremembi ZIPRS1617, povečate sredstva iz naslova povprečnin in s tem občinam zagotovite potrebna sredstva za kritje subvencij najemnin najšibkejšim.

Hkrati pa smo pristojne zaprosili, da združenja občin vključijo v pripravo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti.

* * *


< ŽUPANI IN ŽUPANJE NA 18. REDNI LETNI SKUPŠČINI ZOS