14.12.2016 Starost: 3 let

ZOS POZIVA POSLANCE K ZAVRNITVI PREDLOGA NOVELE ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI - ODPOKLIC ŽUPANA

Ljubljana, 14. 12. 2016 - V Združenju občin Slovenije smo pred jutrišnjo obravnavo na seji Državnega zbora RS poslanke in poslance pozvali k zavrnitvi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S), EPA 482-VII, s katerim je predvidena uzakonitev instituta odpoklica župana.


Poslanke in poslance smo spomnili, da v Združenju občin Slovenije že od trenutka, ko je bil podan prvi predlog o vpeljavi instituta odpoklica župana, opozarjamo, da bo možnost odpoklica župana resno zamajala stabilnost sistema lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Strinjati se je sicer, da morajo občani imeti možnost, da lahko preverijo, kakšno zaupanje ima njihova županja oziroma župan, vendar opozarjamo, da je sistem odpoklica izredno težko oblikovati na način in vpeljati ustrezne varovalke, da ta ne bi bil predmet političnih zlorab vsakokratne opozicije v občinskem svetu oziroma nezadovoljnih skupin občanov, ki jim niso po volji aktualne odločitve županov, sploh v času obubožanih občinskih proračunov.

V Združenju občin Slovenije menimo, da je edina ustrezna varovalka v primeru, če je širše javno mnenje v lokalni skupnosti, da je delo izvoljenih funkcionarjev absolutno pod pričakovanji, ali da celo nastaja škoda, da se omogoči predčasno razrešnico vseh funkcionarjev v občini, tako župana kot članov občinskega sveta. Posledično bi se izvedle nadomestne volitve za vse voljene občinske funkcionarje, torej tako za župana kot za člane občinskega sveta. Iz vidika stabilnosti in učinkovitosti sistema lokalne samouprave je po mnenju Združenja občin Slovenije to varovalko nujno vgraditi, da bo omogočeno korektno in nepopulistično delo občinskih organov brez pritiska vsakodnevnih groženj po referendumih.  Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) te varovalke ne vsebuje, zato smo v Združenju občin Slovenije poslanke in poslance pozvali, da predlog zakona zavrnejo.

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 12.12.2016 do 16.12.2016