03.08.2022 Starost: 231 dni

ZOS POZVAL MZ K VEČJI ODZIVNOSTI PRI IZDAJANJU SOFINANCERSKIH ODLOČB

Ljubljana, 3. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za zadravje naslovilo dopis, v katerem med drugim opozarjamo na neodzivnost pri izdajanju sofinancerskih odločb.


Združenje občin Slovenije je 2. 8. 2022 v medijih zasledilo objavo, da je črpanje evropskih sredstev za investicije v zdravstvu izredno nizka, enako tudi realizacija vseh investicij.

Težav je več in z njimi se kot investitorke srečujejo tudi občine. Da imajo občine težave pri realizaciji projektov in črpanju evropskih sredstev tudi zaradi podražitev gradbenega materiala, zastoja in zamud v dobavnih verigah, smo na Združenju občin Slovenije opozorili že oktobra 2021. Težave se le stopnjujejo in posluha za občine ni.

V dopisu opozarjamo, da težave predstavlja pozno izdajanje odločb o sofinanciranju. S strani občin smo že prejeli obvestilo, da na odločbo za sofinanciranje čakajo skoraj tri mesece in temu sledi še zniževanje sofinancerskega deleža.

Ministrstvo za zdravje je pripravilo in objavilo razpis za izvedbo investicij v zdravstvu in občine so bile na to več kot dobro pripravljene, sedaj pa se pojavljajo neljube težave. V postopku oblikovanja vsebine razpisa je sodelovalo tudi Združenje občin Slovenije in že takrat pozivalo k temu, da se med upravičene investicije doda tudi zdravstvene postaje, v katerih dejavnost opravljajo koncesionarji.

Pozvali smo k večji odzivnosti pri izdaji odločb za sofinanciranje, saj bi na ta način lahko nedvomno dosegli boljše črpanje evropskih sredstev. Prav tako pa smo pozvali k pripravi jasnih razpisov ter vključitvi koncesijskih zdravstvenih ustanov, ker veliko občin preko zdravstvenih domov nima priložnosti poskrbeti za občinske zdravstvene potrebe.

Z gospodom Alešem Šabedrom smo v času njegovega ministrovanja dobro sodelovali in pričeli pogovore o težavah primarnega zdravstva. V izjavi medijem je gospod Šabeder povedal, da ima Ministrstvo za zdravje že pripravljen nabor rešitev kako pospešiti črpanje teh sredstev, zato smo zaprosili za njihovo predstavitev.

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO MNENJA NA PREDLAGANO POKRAJINSKO ZAKONODAJO