13.05.2016 Starost: 6 let

ZOS POZVAL K SKLICU NUJNEGA SESTANKA GLEDE POGODB O SOFINANCIRANJU V NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI

Ljubljana, 13. 5. 2016 - Združenje občin Slovenije je pozvalo ministra za finance dr. Dušana Mramorja k sklicu nujnega sestanka glede pogodb o sofinanciranju v novi finančn perspektivi.


Ministra Mramorja smo pozvali k sklicu nujnega sestanka, vezanega na vsebino kohezijskih sofinancerskih pogodb, ki občine izjemno nevarno finančno izpostavljajo in so resna nevarnost insolventnosti posamezne občine.

Glede na večstransko pridobljena pravna mnenja je nujno poiskati sprejemljivo rešitev, sicer bo posledica nepodpisa pogodb nezmožnost plačila izvajalcev in tako zaustavitev izvedbe projektov ter zaradi zelo kratkih rokov lahko to pomeni tudi propad posameznih projektov. Da je ureditev nastale situacije urgentna pa je dejstvo, da so nekateri projekti že aktivno v izvajanju in likvidnost občin pojenjuje.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 16. DO 20. MAJA 2016