16.12.2022 Starost: 98 dni

ZOS POZVAL K POSPEŠITVI AKTIVNOSTI ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ MED PLAČAMI ŽUPANOV IN JAVNIH USLUŽBENCEV

Ljubljana, 16. 12. 2022 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovilo poziv za pospešitev aktivnosti na področju odprave plačnih nesorazmerij med plačami občinskih funkcionarjev in javnih uslužbencev.


ZOS na problematiko opozarja vsakokratno vlado že vrsto let in menimo, da je resnično čas, da se pristopi k razrešitvi problematike. Zavedamo se, da je to vprašanje povezano tudi s funkcionarji na državni ravni, vendar pa je to na ravni občin še toliko bolj izrazito. Županje in župani občin članic ZOS pozivajo in predlagajo, da se jim med drugim prizna pravica do odpravnine ob prenehanju mandata, do redne delovne uspešnosti, da se tudi za njih urediti ustrezen sitem napredovanja v plačne razrede, ipd.

Razpravo o tem smo začeli na prvem sestanku pri ministrici Sanji Ajanović Hovnik že v mesecu juliju in jo nadaljevali tudi na zadnji seji delovne skupine za lokalno samoupravo. Na slednji je bilo povedano, da bo vlada predvidoma 1. decembra 2022 sprejemala izhodišča za spremembo plačne politike v slovenskem javnem sektorju, tudi za plače lokalnih funkcionarjev. Zaprosili smo za posredovanje informacij o tem ali je vlada sprejela izhodišča in kakšna ta so.

* * *


< VLADA RS SPREJELA SPREMEMBO UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU