22.10.2015 Starost: 7 let

ZOS POZIVA K NADALJEVANJU POGAJANJ

Ljubljana, 22. 10. 2015 - Združenje občin Slovenije je na predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja naslovilo poziv k nadaljevanju pogajanj o financiranju občin v letih 2016 in 2017.


Od 26. avgusta 2015, ko so predstavniki Vlade RS združenjem občin predstavili izhodišča za financiranje občin v prihodnih dveh letih, pa do danes se je odvilo šest krogov usklajevanj, zadnji 2. oktobra 2015. Na slednjem je bilo dogovorjeno, da združenja občin preverimo mandate za nadaljevanje pogajanj in da to sporočimo Ministrstvu za finance. Vsa tri združenja smo se 14. oktobra 2015 tudi odzvala in podala skupna stališča. Ta so skladna tudi s predlogi amandmajev na Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, ki sta jih obe reprezentativni združenji slovenskih občin predložili Državnemu zboru Republike Slovenije. V dopisu Ministrstvu za finance smo izrazili svoja pričakovanja, da se bodo pogajanja nadaljevala, ob tem pa poudarili, da je nadaljevanje pogovorov dobrodošlo, seveda v kolikor bo Vlada RS pripravljena z združenji zbližati stališča o financiranju občin v prihodnjih letih.

Na stališče združenj občin glede nadaljevanja pogajanj odziva Ministrstva za finance nismo prejeli. Glede na dejstvo, da se izteka čas, ko bi se morali pogovori zaključiti, pričakujemo, da se bodo pogovori nadaljevali oziroma vsaj ustrezno zaključili.

Ob dejstvu, da se pogoji delovanja lokalne samouprave le še zaostrujejo, pričakujemo tudi stališča predsednika Vlade RS kot najodgovornejše osebe v okviru Vlade RS. Lokalna samouprava je pomemben del delovanja države in terja veliko mero odgovornosti. V kolikor dogovori ne bodo uspešni, bo odgovornost v veliki meri moral prevzeti tako predsednik Vlade RS kot Vlada RS. Združenje občin Slovenije zato poziva k nadaljevanju pogovorov v najkrajšem možnem času.

* * *


< OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V LETIH 2016, 2017 IN 2018