23.10.2020 Starost: 2 let

ZOS POSLANCEM PREDLAGAL AMANDMAJE K PREDLOGU ZAKONA O FINANČNI RAZBREMENITVI OBČIN

Ljubljana 23.10.2020 - Združenje občin Slovenije je poslanskim skupinam, matičnemu odboru državnega zbora in državnemu svetu posredovalo predlog dopolnitev Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO).


Tako smo predlagali, da se v  Zakonu o financiranju občin temeljito poenostavi administrativne postopke uporabe sistemskih sredstev za sofinanciranje investicij ter da se za ta vir odpravi prehodno obdobje in zagotovi zakonsko predvideno financiranje občinam z najvišjim indeksom razvojne ogroženosti.

S predlagano spremembo 23. člena se korenito poenostavlja postopke, zmanjšuje administrativno delo in povečuje fleksibilnost ter gospodarnost uporabe sredstev za sofinanciranje občinskih investicij. Za kvoto sredstev, ki posamezni občini pripada, skladno z indeksom razvojne ogroženosti je potrebna maratonska pot; od vloge, dopolnitev, sprememb, umeščanja v občinske ter državni NRP do potrditev projektov ter vseh sprememb na vladi, pa do odobritve, podpisa pogodb, ki so običajno žal šele v novembru in likvidnostnih problemov občin saj so izplačila s strani države šele konec leta. Menimo, da je čas, da se poenostavitev končno izvede.

Sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO-1 je del sistema financiranja občin in je korekcijski razvojni element za občine z najvišjim indeksom razvojne ogroženosti. Skrajni čas je, da se desetletno varčevalno prehodno obdobje odpravi ter se  dejansko 6% primerne porabe nameni za sofinanciranje investicij v najšibkejša okolja Slovenije.


< VLADA TUDI O BREZPLAČNEM VRTCU ZA DRUGEGA OTROKA