16.09.2020 Starost: 2 let

ZOS PONOVNO POZVAL VLADO K POGOVOROM O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 16. 9. 2020 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS naslovilo ponoven poziv smo ponovno zaprosili za sklic sestanka, na katerem bi želeli odpreti pogovore o dogovoru za višini povprečnine za leti 2021 in 2022, vključno z odpravo prehodnega obdobja vezanega na investicijske transfere in čimprejšnjim sprejetjem predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin.


Ponovno smo opomnili, da se s predlaganim načinom izračuna stroškov ne strinjamo, saj ta ne zajema vseh stroškov dela, predvsem pa ne zajema dejanskih stroškov občin, temveč povprečje zadnjih štirih let. To pa pokaže popačeno sliko realnega stanja.

Na podlagi prejetih izračunov znašajo povprečni stroški za obdobje od 2016 do 2019 610,68€, za leto 2021 se povečajo na 612,50€, za leto 2022 pa na 614,59€. Stroški za leto 2019 pa, tudi na podlagi prejetih izračunov znašajo 647,72€.

Na podlagi sklepa, sprejetega na 2. redni seji predsedstva Združenja občin Slovenije, ki je potekala 22. 7. 2020, podajamo sledeč predlog višine povprečnine za leti 2021 in 2022.

Na podlagi izračunov za leto 2021 predlaga povprečnino v višini 673,62€, in sicer je k znesku 647,72€, ki predstavlja dejanske stroške za leto 2019, treba prišteti dvig plač za leto 2020 v višini 16,6€ (5,7 % dvig plač – 2020) in dvig plač za leto 2021 v višini 9,3€ (3,2%- dvig plač 2021).

Za leto 2022 pa Združenje občin Slovenije predlaga povprečnino v višini 673,62€ plus dvig plač v letu 2022, do katerega bo nedvomno prišlo. Ker dejanske številke še niso znane, k znesku 673,62€ natančen dvig plač ni prištet.

V dopisu ponovno opozarjamo, da so osnova za podan izračun dejanski stroški, ki so jih občine imele v letu 2019 in povečani stroški dela v letu 2020 in 2021, ki v izračunih za leto 2019 še niso bili upoštevani in jih bo v letu 2021 in 2022 uslužbencem na lokalnem nivoju potrebno izplačati.

Hkrati s tem pa smo podajali tudi predlog za odpravo prehodnega obdobja za investicije iz 21. člena ZFO-1, in sicer na način, da se že z letošnjim letom odpravi prehodno obdobje in omogoči polno sredstev navedenega člena. Namreč sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO-1 je del sistema financiranja občin in je korekcijski razvojni element za najšibkejše občine. Zaradi varčevanja v preteklem obdobju (pa čeprav na najšibkejših) se je del sredstev za sofinanciranje investicij namenil skozi brezobrestne kredite izven kvote zadolževanja, vendar je to povzročilo nesorazmerno zadolževanje ravno pri najšibkejših. Postopna sanacija nastale situacije se izvede na način, da se že z letošnjim letom odpravi prehodno obdobje in omogoči polno uporabo vira iz 21. člena ZFO.

Predlagali pa smo tudi čimprejšnje sprejetje predloga o zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) ki je v parlamentarnem postopku.

                                                         * * *

 


< NA GOSPODARSKEM MINISTRSTVU O NOVEM ZAKONU O GOSTINSTVU