15.11.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZOS PONOVNO PODALO PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA

Ljubljana, 15. 11. 2010 - ZOS je pripombe na Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja tokrat naslovilo na Odbor DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in na Komisijo DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter na vse poslance in državne svetnike.


 

Kot prvo smo naslovljence opozorili, da kljub številnim posredovanim dopisom s pripombami na navedeni predlog zakona in prošnjam za sestanek v zvezi s to tematiko s strani vlade ni bilo nobenega odziva. Vlada je predlog zakona sprejela brez sodelovanja reprezentativnih združenj občin. Naša želja je, da se v prihodnje podobne situacije ne ponavljajo. Na naslovnike smo se obrnili, da nas v tej želji podprejo.

 

Načeloma nasprotujemo celotni spremembi zakona, ker ta ni potrebna. Potrebne bi bile le morebitne manjše korekcije obstoječega zakona.

 

Več si lahko preberete na: zos.s5.net/index.php#


< NAPOVED DOGODKOV V TEDNU OD 15.11. DO 19.11.2010