11.11.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZOS PODALO PREDLOG AMANDMAJA NA PREDLOG PRORAČUNA IN ZAHTEVALO VIŠJI ZNESEK POVPREČNINE

Ljubljana, 11. 11. 2010 - Združenje občin Slovenije se je obrnilo na poslance in pristojne odbore državnega zbora in podalo predlog amandmaja na drugi odstavek 42. člena Predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, s je predlagalo zvišanje zneska povprečnine s predlaganih 554,50 evrov na 570 evrov za leto 2011 oziroma 583 evrov za leto 2012. 


 

Predlagane vrednosti so izračunane na podlagi dostopnih podatkov Ministrstva za finance in upoštevajo veljavni Zakon o financiranju občin (ZFO-1) in Uredbo o metodologiji za izračun povprečnine. Trenutno predlagana povprečnina v višini 554 € za obe leti tako ne upošteva ZFO-1, saj ne upošteva inflacije. Gre za kršitev drugega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin in posledično vladne uredbe. Ob upoštevanju sedaj veljavnih pravnih podlag bi povprečnina znašala:

- za proračunsko leto 2011: 570.00 eura, in

- za proračunsko leto 2012: 583.00 eura.

 

Znano je, da so bili predstavniki reprezentativnih združenj samo seznanjeni o spremembah višine povprečnine. Na sestanku za usklajevanje višine povprečnine, ki je potekal 16. 9. 2010 na Ministrstvu za finance, je bilo predstavnikom občin predstavljen predlog, da se višina povprečnine zniža iz prvotno predvidenih 564,30 evrov v Zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2010 in 2011 še za dodatnih 10 evrov. Predsedstvi obeh reprezentativnih združenj sta že takrat ministru Križaniču izrazili nasprotovanje predlaganemu zmanjševanju sredstev za občine, to je spremembam višine povprečnine, in ga opozorili na kršitev ZFO-1.

 

Kot je znano, že lani ni bil dosežen dogovor o višini povprečnine za dve proračunski leti (2010 in 2011). Tako je država enostransko določila višino povprečnine za leto 2010 kot tudi za leto 2011. Lani vlada torej ni dosegla dogovora o višini povprečnine za leto 2011, ki je glede na najnovejši predlog vlade znižana še za 10 evrov in naj bi po spremembi zakona znašala 554,50 evra. V zvezi s to problematiko je Združenje občin Slovenije na Ustavno sodišče RS vložilo zahtevo za oceno ustavnosti, saj je mnenja, da vlada pri enostranskem določanju povprečnine ravna neustavno.

 

Na podlagi navedenega smo mnenja, da predlagana višina povprečnine v višini 554,50 evra nikakor ne zadošča za opravljanje vseh nalog, ki jih danes zakonodaja nalaga občinam. Tako izhaja tudi iz metodologije, ki je določena v zakonodaji, saj bi na podlagi te metodologije povprečnina za leto 2011 znašala okoli 570 evrov za leto 2011 pa 583 evrov, brez upoštevanja novo naloženih nalog v preteklem obdobju.

 

***


< PREDSTAVNIKI OBČIN NASPROTOVALI ZAMRZNITVI INVESTICIJSKIH SREDSTEV ZA OBČINE