13.07.2022 Starost: 327 dni

ZOS PODAL PRIPOMBE NA PREDLOG ZAKONA O NUJNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV STABILNOSTI ZDRAVSTVENEGA SISTEMA

Ljubljana, 13.7.2022 - Odbor DZ za zdravstvo bo na današnji seji obravnaval predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, s katerimi želi vlada izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev.


Na predlog zakona je ZOS podal pripombe v treh sklopih:

-        zagotavljanje  finančnih sredstev;

-        imenovanje predstavnikov lokalnih skupnosti v svete zavodov in

-        v zvezi z dodeljevanjem dodatka za povečan obseg na primarni ravni

Interventno zakonodajo, ki jo je vlada v parlamentarni postopek vložila po nujnem postopku, so pripravili na ministrstvu za zdravje in med drugim naslavlja dolge čakalne dobe v zdravstvu oz. zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev. Tega bi se denimo lotili z dodatki za povečan obseg dela in za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo. Finančni učinek zakona je ocenjen na dobrih 200 milijonov evrov.


< DZ V ČETRTEK MED DRUGIM O ZDRAVSTVENEM INTERVENTNEM ZAKONU