01.08.2022 Starost: 129 dni

ZOS PODAL POBUDO ZA RAZREŠEVANJE TEŽAV OBČIN PRI SOOČANJU S PODRAŽITVAMI ELEKTRIKE IN ENERGENTOV

Ljubljana, 1. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je na podlagi sklepa predsedstva ministru za infrastrukturo posredovalo dopis s pobudo, da, v postopkih oblikovajna ukrepov za blaženje posledic draginje, med zaščitene odjemalce vključijo tudi občine. Podali smo tudi predlog za sklic sestanka.


V dopisu opozarjamo, da se v zadnjem letu, tako kot vsi segmenti družbe tudi občine soočajo s posledicami nenehnih podražitev, katere že pošteno zajedajo občinske proračune. Zaradi podražitev se proračunski izdatki občin v zadnjem letu skokovito povečujejo.

Najprej je bilo tu spopadanje z epidemijo s COVID-19, nato okrevanje gospodarstva po COVID-19, sledile so posledice vojne v Ukrajini. Vse to pa se odraža v podražitvah elektrike, energentov, pogonskih goriv in posledično dvigu cen blaga ter storitev. To pa ima izreden vpliv tudi na ceno javnih storitev. Zaradi dviga navedenih cen tako vrtci, javni zavodi v lasti občin, osnovne šole, izvajalci šolskih prevozov, dobavitelji in izvajalci del na projektih na občine izstavljajo višje in višje zahtevke za plačila, občine pa so posledično primorane povečevati proračunske izdatke.

V luči blaženja posledic draginje je Vlada RS z ukrepi na področju cen zemeljskega plina in električne energije že stopila nasproti prebivalstvu, malim poslovnim odjemalcem in osnovnim socialnim službam. Prav tako je sprejela ukrep reguliranja cen pogonskih goriv. Ukrepe na Združenju občin Slovenije vsekakor pozdravljamo, pozvali pa bi vas k razmisleku, da med t.i. zaščitene odjemalce vključite tudi občine in njihove posredne ter neposredne uporabnike proračunov. Ti namreč zagotavljajo mrežo javnih storitev in nereguliranost cen na tem področju bo cene javnih storitev potisnila navzgor.

Z namenom odprtja razprave o navedeni problematiki in predstavitvijo predlogov ukrepov, ki bi ublažili težave občin pri soočanju z vse višjimi stroški na področju električne energije in energentov, smo predlagali tudi sklic sestanka.

* * *


< ZOS OBLIKOVAL NOV PREDLOG VIŠINE POVPREČNINE IN K SKUPNEMU NASTOPU POZVAL TUDI SOS IN ZMOS