11.03.2015 Starost: 8 let

ZOS PODAL POBUDO ZA DOPOLNITEV PRAVILNIKA, KI UREJA OSEBNO DOPOLNILO DELO

Ljubljana, 11. 3. 2015 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo dopis, v katerem med drugim predlagamo in pozivamo k uskladitvi in razširitvi seznama dovoljenih del v Pravilniku o osebnem dopolnilnem delu.


S 1. januarjem 2015 so se začela uporabljati določila Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (Uradni list RS, št. 94/14). Osebno dopolnilno delo je tako od 1. januarja omejeno na enajst skupin dejavnosti: sedem jih smejo izvajalci opravljati le za posameznike, štiri tudi za pravne osebe in samostojne podjetnike.

V primerjavi s prejšnjim pravilnikom so bila nekatera dela dodana oz. razširjena, istočasno pa je iz novega pravilnika prišlo tudi do izbrisa + postavke "občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način". Pristojne smo prosili za pojasnilo, zakaj je do tega prišlo.

Ukinitev teh dveh turističnih storitev ima namreč negativen vpliv na razvoj turistično manj razvitih slovenskih regij in predstavlja korak nazaj v razvoju celovite turistične ponudbe Slovenije.

Negativni vplivi na razvoj regijskega turizma bodo zagotovo vidni v naslednjih letih. Ukinitev postavke namreč znižuje število lokalnih vodnikov, kar pomeni manjšo možnost izbire (v nekaterih krajih ne bo več nobenega lokalnega vodnika) in posledično slabšo turistično ponudbo celotne Slovenije.

Združenje občin Slovenije zato predlaga in poziva, da pristojno ministrstvo
uskladi in razširi seznam dovoljenih del v Pravilniku o osebnem dopolnilnem delu. Sedaj namreč traja prehodno obdobje, prvi predvideni pregled na podlagi odzivov po uveljavitvi novega pravilnika je predviden pred iztekom prehodnega obdobja (30. 6. 2015).

Predlagamo tudi, da se na seznam del, ki štejejo za osebno dopolnilno delo, doda "občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi na tradicionalen način".

Glede na to, da so ponudniki občasnega lokalnega vodenja in prevozov na tradicionalen način svoje storitve ponujali tako pravnim kot fizičnim osebam, predlagamo, da se postavka vključi v skupino, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na izvajalcu storitve in kjer se dela lahko opravljajo tudi za pravno osebo.

Celoten dopis je dostopen TU.

* * *


< PREDSTAVLJEN PREDLOG UREDBE O PORABI SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V RS V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020