04.08.2022 Starost: 187 dni

ZOS PODAL POBUDO SVZ ZA PRIPRAVO POJASNIL OBČINAM

Ljubljana, 4. 8. 2022 - Združenje občin Slovenije je na Službo Vlade RS naslovilo pobudo za pripravo pojasnil občinam v zvezi z izvajanjem določil Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti.


Namreč, v zvezi z določili Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti, ki je bila 29. 7. 2022 objavljena v Uradnem listu RS, št. 103/2022, se z vprašanji in dilemami na ZOSže obračajo občine članice.

Občine izražajo zaskrbljenost nad izvajanjem naloge, ki določa obvezo objavljanja predpisov v Register aktov lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: register). Na to je ZOS opozoril že na junijskem sestanku. Občine objavljajo svoje predpise v Uradnem listu RS in svojih uradnih glasilih, Katalog informacij javnega značaja pa na spletni strani Lex Localis, ki ob objavi sprememb predpisa v Uradnem listu RS, samo pripravi neuradno prečiščeno besedilo. Opozarjajo, da se z vzpostavitvijo registra naloge povečujejo oz. podvajajo. Opozarjajo tudi na časovno obvezo objave predpisov, ki so bili sprejeti tudi pred pričetkom objave. V zvezi s tem predlagajo, da se register poveže s Katalogom informacij javnega značaja ali pobere podatke direktno z uradnih glasil občin.

Menimo, da bomo s strani občin prejeli še več podobnih dilem in vprašanj, zato smo podali predlog za pripravo natančnih in jasnih pojasnil občinam v zvezi z registrom in objavo predpisov občin v njem.

* * *


< ZOS POZVAL MZ K VEČJI ODZIVNOSTI PRI IZDAJANJU SOFINANCERSKIH ODLOČB