03.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZOS ODLOČIL O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA NEPREKINJENA OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Danes smo na Združenju občin Slovenije sprejeli odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku "Dobava električne energije" za 26 slovenskih občin.


 

Javno naročilo je bilo razdeljeno na 4 sklope: sklop 1: Ljubljana, sklop 2: Celje, sklop 3: Gorenjska in sklop 4: Maribor. Do roka za oddajo ponudb, to je do 16.03.2009 je naročnik prejel ponudbo štirih ponudnikov, in sicer:

 

- ponudnika Elektro Ljubljana d.d. za sklope 1, 2, 3 in 4;

- ponudnika Elektro Celje d.d. za sklop 2;

- ponudnika Elektro Maribor d.d. za sklope 1, 2, 3 in 4;

- ponudnika Elektro Gorenjska d.d., za sklop 3.

 

Po odpiranju ponudb, 16. marca in po pretečenem času za morebitne dopolnitve smo na ZOS sprejeli odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku "Dobava električne energije" za 26 slovenskih občin.

 

Po poteku roka za vložitev zahtevka za revizijo bomo občinam, ki so nas pooblastile posredovali obvestilo o sklenitvi pogodbe s ponudnikom, ki je ponudil najnižjo ceno.


< 20. REDNA SEJA VLADE RS