25.07.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZOS OD PRISTOJNIH ZAHTEVA PRIPRAVO POGLOBLJENE ANALIZE

Ljubljana, 25. 7. 2011 - Združenje občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje, v zvezi s predlogom Zakona o dokončanju postopkov priprave nekaterih občinskih prostorskih aktov, naslovilo zahtevo za pripravo poglobljene analize, ki bo pokazala razloge in vzroke za počasno sprejemanje OPN-jev.


Na Združenju občin Slovenije smo v petek 22. 7. 2011  prejeli besedilo

Predloga Zakona o dokončanju postopkov priprave nekaterih občinskih prostorskih

aktov, ki ga je Ministrstvo za okolje v medresorsko usklajevanje posredovalo ministrstvom in vladnim službam.

Pri pregledu predloga zakona smo ugotovili, da le-ta ni ustrezen.

Predlagatelja smo zato pozvali, da pristopi k pripravi analize, iz katere bodo

razvidni razlogi in vzroki za izjemno počasno sprejemanje OPN-jev. Na Združenju

občin Slovenije menimo, da bo šele na podlagi dobro pripravljene analize, možno

pripraviti predlog zakona, ki bo ustrezno rešil nastalo situacijo. Vsekakor je

pri pripravi analize potrebno upoštevati tudi v letošnjem letu sprejeto novelo

zakona o kmetijskih zemljiščih, ki posega v postopke sprejemanja OPN-jev.

Vsled

navedenega smo podali zahtevo, da strokovne službe Ministrstva za okolje pripravijo

poglobljene analize preden se pristopi k pripravi novega predloga zakona.

 * * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV MED 25. IN 29. JULIJEM