18.03.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZOS O ZAHTEVI ZA OCENO USTAVNOSTI IN PREDLAGANI SOCIALNI REFORMI

 
Pivka, 18.3.2010 – Danes je potekala 2. redna seja predsedstva Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS). Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda je bila tudi zahteva za oceno ustavnosti 39. člena zakona o izvrševanju proračuna za leti 2010 in 2011, ki jo je ZOS vložilo 4. marca. "Vlada z reprezentativnimi združenji ni sklenila dogovora o višini povprečnine, zdaj je ta 550 evrov, kar je premalo," je po seji predsedstva ZOS dejal predsednik združenja Robert Smrdelj.


 

Po 11. členu zakona o financiranju občin bi morala vlada z reprezentativnimi združenji skleniti dogovor o višini povprečnine. čŒe ga ne doseže, jo lahko glede na 39. člen zakona o izvrševanju proračuna za leti 2010 in 2011 določi sama. Povprečnina za letošnje leto je 550 evrov, za prihodnje pa 564 evrov. "Povprečnina je bistveno prenizka in ne pokrije vseh stroškov, ki jih imamo občine pri izvrševanju svojih nalog," je na današnji novinarski konferenci po seji predsedstva ZOS dejal Smrdelj. Pojasnil je še, da je ZOS za letos sprva predlagal 620 evrov povprečnine, nato zahtevo znižal na 580 evrov, a vlada na to ni pristala.

 

V okviru dogovarjanja o višini povprečnine reprezentativnim združenjem tudi ni uspelo doseči, da bi država del kohezijskih sredstev za trajnostno energijo namenila gradnji nizkoenergetskih vrtcev. Le delno pa so bili uspešni pri dogovarjanju o prenosu stavbnih zemljišč iz slada kmetijskih zemljišč na občine. Avtomatsko se prenesejo stavbna zemljišča, za katere občine izkažejo javni interes, npr. za gradnjo cest ali šol, medtem ko morajo občine še vedno odkupiti zemljišča za gradnjo industrijskih con ali stanovanjsko pozidavo. Po mnenju Smrdelja, tako povprečnina ne bi smela biti nižja na račun prenosov zemljišč, kvečjemu višja.

 

Predsedstvo ZOS je danes obravnavalo tudi socialno zakonodajo, ki je v javni razpravi. Smrdelj pravi, da jo podpirajo, imajo pa tudi nekaj pripomb.  Po mnenju predsedstva bi bilo v primerih, ko je občina plačnik subvencije, npr. pri plačilu vrtca ali stanarini za socialna in neprofitna stanovanja, morala imeti tudi odločilno besedo, če ne drugega, mora dati vsaj soglasje k vlogi. Glede predlaganega zakona o dolgotrajni oskrbi pa na ZOS želijo, da pristojni pripravijo finančno analizo, iz katere bo jasno, koliko bo izvajanje zakona obremenilo občinske proračune. "Ko bo to znano, bo morala vlada ustrezno dvigniti povprečnino," je še dejal Smrdelj.


< USTANAVLJANJE POKRAJIN BO POTEKALO S POČASNEJŠO DINAMIKO