17.06.2013 Starost: 7 let

ZOS NASPROTUJE ZMANJŠEVANJU ŠTEVILA OBČIN

Ljubljana, 17. 6. 2013 – Združenje občin Slovenije je ministra Viranta opozorilo, da je koncept lokalne samouprave v Sloveniji dober in da so (majhne) občine dober razvojni instrument, zato nasprotujemo zmanjševanju števila občin. Vsaka sprememba lokalne samouprave v demokratičnih sistemih je proces, ki ga ni mogoče izvesti čez noč, smo opozorili ministra.


Na letošnji drugi redni seji predsedstva Združenja občin Slovenije dne 7. junija 2013 se je predsedstvo združenja opredelilo do napovedi ministra za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregorja Viranta, da bi v Sloveniji lahko shajali z 80 do 100 občinami, združevali pa bi občine, ki imajo manj kot 5.000 prebivalcev.

Združenje občin Slovenije meni, da je koncept lokalne samouprave v Sloveniji dober in da so tudi majhne občine, posebej na območjih, ki so slabše razvita, dober razvojni instrument. Občine na podeželju skrbijo za razvoj svojega okolja, posledično ljudje ostajajo v svojih okoljih, s čimer se ohranja poselitev celotne Slovenije, posledično to pomeni tudi doprinos k razvoju krajine. Sicer se lahko strinjamo, da so manjše občine dražje, vendar pa so ljudem prinesle bistven premik, ko gre za zagotavljanje osnovne infrastrukture, manjše občine vzpostavljajo primerljive pogoje bivanja za vse prebivalce Slovenije. Zmanjševanje števila občin bi vodilo k nižanju kakovosti in dostopa do storitev. Lokalna samouprava v Sloveniji pa ne nazadnje pomeni tudi trden steber demokracije in delovanja naše države. Združenje občin Slovenije zato združevanju in zmanjševanju števila občin odločno nasprotuje.

Praksa kaže, da so lahko tudi občine, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev, popolnoma naravne celote, oblikovane na podlagi geografskih, gospodarskih, zgodovinskih in drugih značilnosti območja, zato menimo, da število prebivalcev ne more biti izključni kriterij za določitev velikosti občine. Primerjalni podatki kažejo, da imajo na primer italijanske občine v povprečju 7.500 prebivalcev, avstrijske 3.500, švicarske 2.400, francoske 1.700, slovenske pa 9.500 prebivalcev. 

 Naj ob tem opozorimo na ustavni vidik urejanja tega področja: lokalna samouprava je ustavna pravica, pravica ljudi do upravljanja zadev javnega pomena v lokalni skupnosti. Nesprejemljivo se zdi, da bi šel Državni zbor RS in s tem politična odločitev večine v Državnem zboru RS mimo volje ljudi, ki je bila izražena ob ustanavljanju občin.

Združevanje občin oziroma vsaka sprememba lokalne samouprave v demokratičnih sistemih je proces, ki ga ni mogoče izvesti čez noč, če hočemo, da ne bo pustil hudih posledic. Od ministrstva zato pričakujemo temeljito analizo vseh vrst učinkov združevanja občin, predvsem finančnih, ki se izpostavlja kot glavni argument združevanja občin.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 17. 6. - 21. 6. 2013