31.08.2015 Starost: 7 let

ZOS NASPROTUJE PRENOSU NOVIH NALOG NA OBČINE V OKVIRU PREDLOGA ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH

Ljubljana, 31. 8. 2015 - Združenje občin Slovejije je na Ministrstvo za okolje in prostor podalo stališče do Predloga uakona o dimnikarskih storitvah. ZOS odločno nasprotuje prenosu novih nalog na občine.


V skladu z določbo drugega odstavka 29. člena predloga zakona naj bi bila za nadzor nad izvajanjem določb zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov, ki se nanašajo na naloge uporabnika dimnikarskih storitev v stanovanjskih in večstanovanjskih objektih, pristojna občinska inšpekcija.

V Združenju občin Slovenije tej določbi odločno nasprotujemo. Prenos novih nalog na občine je nesprejemljiv iz več razlogov. Občine se zadnja leta soočajo s precejšnjim krčenjem sredstev, ki jih občinam namenja država za izvajanje njihovih zakonskih nalog. Vlada RS in združenja občin vlagamo ogromne napore v sprejem ukrepov, ki bi občinam zmanjšali stroške pri izvajanju nalog. Prenos pristojnosti nadzora na občine bi zato zahteval tako dodatne finančne in kot tudi kadrovske vire.

Obenem pa se odpira tudi vprašanje odgovornosti lokalnih skupnosti. Predlog zakona namreč uvaja občinski nadzor nad občani v delu, ki se nanaša na kontrolo, ali uporabniki zagotavljajo izvajanje dimnikarskih storitev v predpisanih rokih. V primeru sprejetja takega predloga bi namreč izvajalci dimnikarskih storitev zadeve v tem delu odstopali občinskim inšpekcijam, ki naj bi bile po predlogu tudi odgovorne za obravnavo.

* * *


< 50. REDNA SEJA VLADE RS