14.07.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZOS NASPROTUJE PREDLOGU NOVELE ZOFVI

Ljubljana, 14.07.09 – ZOS je poslancem posredoval amandma k predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Poslance je združenje opozorilo tudi na sporen postopek sprejemanja novele ZOFVI.


Predlog novele ZOFVI prinaša pomembne spremembe tega področja, pa se kljub temu obravnava po skrajšanem postopku, ki je po poslovniku državnega zbora predviden za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona. Poleg navedenega je bil po mnenju združenja v zakonodajnem postopku kršen tudi 145. člen Poslovnika, po katerem naj bi predsednik DZ v primeru, ko je v zakonodajni postopek predložen zakon, ki vsebuje določbe, s katerimi se neposredno posega v položaj in pravice lokalnih skupnosti, pozval pristojne organe lokalnih skupnosti, naj o teh določbah predloga zakona podajo svoje mnenje. To se ni zgodilo in mnenj občin ni v gradivu.

 

V gradivu državnega zbora je bilo zgolj mnenje s predlaganim amandmajem Združenja občin Slovenije, ki noveli zakona nasprotuje, vendar ga Odbor za šolstvo in šport DZ RS seveda ni upošteval.

 

ZOS meni, da je sestava sveta vrtca oz. šole, ki je bila sprejeta z novelo ZOFVI leta 2006, omogočala uravnotežen vpliv posameznih interesnih skupin pri oblikovanju in sprejemanju odločitev tega organa. Po mnenju združenja vloga učiteljev s to spremembo ni bila zmanjšana, saj je v njihovi domeni področje pedagoškega, strokovnega dela in odločanja, sedaj predlagana rešitev pa posredno zmanjšuje del pristojnosti lokalnim skupnostim in staršem, kar se ZOS zdi sporno, saj naj bi bil šolski sistem v prvi vrsti namenjen otrokom in staršem, šele v drugi pa zaposlenim.


< DOLOČAJE CEN KOMUNALNIH STORITEV