16.02.2021 Starost: 2 let

ZOS NA VLADO RS NASLOVIL NOV NABOR PREDLOGOV UKREPOV ZA ZAJEZITEV EPIDEMIJE COVID-19

Ljubljana, 16. 2. 2021 - Združenje občin Slovenije je na Kabinet predsednika Vlade RS naslovilo dopis z naborom predlogov ukrepov za deveti protikoronski paket - PKP9.


Združenje občin Slovenije med drugim predlaga:

  • da se med upravičence za dodatek za nevarnost in posebne obremenitve vključi župane, direktorje občinskih uprav, in ravnatelje;
  • podaljšanje rokov za pripravo in sprejem zaključnih računov občin;
  • podaljšanje roka za uskladitev programov opremljanja ter odlokov o merilih in odmeri komunalnega prispevka;
  • da se občinam, ki so izvajalcem šolskim prevozov v času od 1. novembra 2020 do uveljavitve ZIUPOPDVE krile nadomestilo izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov, povrnejo stroški iz državnega proračuna;
  • da se okrbovalkam pomoči na domu tudi za prihodnja meseca krijejo stroški nakupa osebne varovalne opreme;
  • da se izvajalcem pogrebnih storitev za čas epidemije COVID-19 krijejo stroški izvajanja storitev;
  • ...

Celoten dopis s predlogom nabora ukrepov je na voljo TU.

* * *


< POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA