29.02.2012 Starost: 8 let
Kategorija: Novice

ZOS NA POGOVORIH Z DRŽAVNO SEKRETARKO O IZVAJANJU PROGRAMOV JAVNIH DEL

Ljubljana, 29. 2. 2012 – Na pobudo Združenja občin Slovenije je danes na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek o izvajanju programov javnih del v občinah.  Z državno sekretarko Patricio čŒular, Damjano Košir, generalno direktorico Direktorata za trg dela in zaposlovanje, in strokovnimi sodelavci na ministrstvu so se sestali  predstavniki občin in ZOS.


 

 

Predstavnike

ministrstva smo seznanili s težavami, s katerimi se srečujejo občine pri

izvajanju programa javnih del, predvsem je bilo opozorjeno, da so kriteriji za

vključitev v programe javnih del, ki so se v zadnjih letih zaostrili, prestrogi

ter predlagali omilitev kriterijev.

 Problematična

je omejitev, po kateri lahko občine vključijo omejeno število brezposelnih v

program javnih del npr. občina z do deset zaposlenimi lahko v program vključi

pet oseb, nad deset zaposlenih pa 15 oseb. Predstavniki ministrstva na to

odgovarjajo, da morajo na ministrstvu upoštevati vse subjekte na trgu dela in

jim dati možnost za sodelovanje v programu javnih del, da se zadeve  razpršijo.

Naslednji

kriterij, ki je problematičen, je pogoj, da je brezposelna oseba vpisana v

evidenco brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje dve leti. Ob tem kriteriju

predstavniki ministrstva pojasnjujejo, da je program javnih del namenjen

najbolj ranljivim skupinam. Ker lahko v program javnih del vključijo le okoli

3.000 ljudi, skušajo zajeti osebe, ki so po kazalnikih najbolj problematične,

tako da tega kriterija ne morejo omiliti. Za programe javnih del je namenjenih

19 milijonov evrov, ki pa se porabijo za osebe, ki so že sedaj opredeljene kot

najbolj ranljive, zato spreminjanje kriterijev po njihovem mnenju ni smiselno.

Tudi

smo opozorili, da je bila prejšnja leta dana možnost, da oseba z višjo stopnjo

izobrazbe od zahtevane v primeru strinjanja z nižjim plačilom lahko dobi preko

javnih del, zdaj pa to ni več mogoče.  Ministrstvo odgovarja, da ima občina možnost v

procesu priprave vsebine programa določiti različne stopnje izobrazbe za

opravljanje javnih del, je pa res, da Zavod za zaposlovanje najprej išče osebo z

ustrezno stopnjo izobrazbe, opredeljene v programu ki pa ne bo nujno iz občine,

ki išče osebo za opravljanje javnih del, kar bi si občine želele.

S

strani občin je bilo opozorjeno na obmejne kraje, kjer so ljudje - slovenski

državljani – prijavljeni v Sloveniji, živijo in delajo pa na Hrvaškem. Te osebe

prikazujejo višjo stopnjo zaposlenosti v 

teh krajih kot v resnici je, zato ta območja dobivajo manj sredstev za

javna dela. Opozorjeno je bilo tudi, da je bila čisto prezrta generacija

delavcev med 30. in 50. letom, saj je tudi v tej starostni skupini veliko težko

zaposljivih. Težave so tudi glede nove socialne zakonodaje: ljudje ne zaprosilo

za denarne socialne pomoči, ker se bojijo, da bodo izgubili hiše. Tako imajo

občine številne ljudi v težkem socialnem položaju, vendar jim ne morejo

pomagati, ker ne izpolnjujejo pogojev, prav tako pa občinam primanjkuje

sredstev za programe javnih del. Pomurske občine pozivajo k novim razpisom in

dodatnim sredstvom za programe javnih del.  Tu je državna sekretarka obljubila, da bodo

preverili, če obstaja možnost, da pomurske občine dobijo dodatna sredstva na

podlagi zakona o Pomurju, kjer je del sredstev iz programa namenjen človeškim

virom. Sicer pa je v letošnjem letu vse odvisno od samega proračuna. Minister

se zavzema, da se sredstva na programih aktivne politike zaposlovanja ne

jemljejo, želijo si kvečjemu dodatnih sredstev, vendar nam tega niso mogli obljubiti,

saj na ministrstvu še ne vedo, koliko sredstev bodo dobili iz proračuna.

Sicer

pa na ministrstvu že pripravljajo določene spremembe na področju izvajanja javnih

del. Napovedujejo spremembe glede ciljnih skupin na programih javnih del, tudi na

strani delodajalca, kar pomeni tudi na strani občin.


< NA MINISTRSTVU ZA DELO SESTANEK O NEJASNOSTI POJASNIL GLEDE SUBVENCIJE STARŠEM ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA