17.01.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

ZOS NA MINISTRSTVU ZA DELO NASLOVILO ŠTEVILNA ODPRTA VPRAŠANJA GLEDE IZVAJANJA ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Ljubljana, 17. 1. 2012 –Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve te dni naslovilo že več vprašanj glede izvajanja Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na katere so nas opozorile občine.


 

 

Zaprosili

smo za pojasnilo, kako bo obračunan prispevek staršev v primeru, ko je otrok

prvič vpisan v vrtec 1. januarja 2012. V tem primeru namre荠 staršem ni bila izdana odločba, veljavna na

dan 31. 12. 2011, na podlagi katere bi staršem višino plačila vrtca določili v

akontativnem znesku.

O

omenjenem je tekla beseda na sestanku 5. januarja na ministrstvu za delo,

vendar uradnega dopisa s strani ministrstva nismo prejeli. Na sestanku je bilo

dogovorjeno, da bodo centri za socialno delo opozorjeni, da te

primere obravnavajo prednostno, vrtci pa bodo obveščeni, naj starše opozorijo,

da naj vloge za znižano plačilo vrtcev vložijo takoj po vključitvi otroka v

vrtec.  Prav tako naj bi vrtci opozorili

centre za socialno delo o otrocih, ki bodo prvič vključeni v vrtec, da bodo

vloge le-teh res prednostno obravnavane. Ne ostaja namreč pravna podlaga, na

podlagi katere bi se plačilo vrtcev  za

te otroke določilo kot akontacija (npr. kot povprečni znesek plačila vrtca v

občini, državi), zato je potrebno o teh vlogah odločiti prednostno. 

V zvezi s

pojasnilom glede izvajanja Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012 v

povezavi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem so občine opozorile na nejasnost

in nepopolnost prejetih obvestil. Omenjena pojasnila namreč ne rešujejo

situacijo, ko odločba poteče 31. 1. 2012. Zavarovanec bo takrat izgubil vse

pravice, težko pa je pričakovati, da bodo centri za socialno delo do takrat že

rešili vse vloge.

Prav tako smo zaprosili za pojasnila glede subvencij

najemnin.

Da

bi prišlo do enotnega ravnanja s strani vseh akterjev v procesu uveljavljanja

pravic iz javnih sredstev, smo ministrstvo zaprosili za pojasnila. Ne pristajamo

namreč na to, da občine, ki po novi zakonodaji res ostajajo le še plačniki

določenih prejemkov,  niso obveščene tudi

o vsebinskih rešitvah v tem prehodnem obdobju.


< SEJA VLADE