16.11.2020 Starost: 2 let

ZOS KLJUČNI AKTER PRI DVIGU POVPREČNINE NA 628,2 EURA IN ZAGOTOVITVI 6% ZA SOFINANCIRANJE OBČINSKIH INVESTICIJ

Ljubljana, 16.11.2020 - Državni zbor bo predvidoma v sredo odločal o predlogu višine povprečnine za leti 2021 in 2022. Za obe leti naj bi se povprečnina določila v višini 628,2 evra na prebivalca. Združenje občin Slovenije (ZOS) je kot vsako leto do sedaj pripravilo izhodiščne izračune za pričetek pogajanj o višini povprečnine in pobudo naslovilo na predsednika vlade že v začetku poletja. K pobudi pa je pritegnilo tudi ostali reprezentativni združenji. Prav tako je ZOS v dogovoru o povprečnini za prihodnji dve leti uspel s pomembno dopolnitvijo, in sicer, da se v Zakonu o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) skrajša (odpravi) prehodno obdobje za sofinanciranje investicij in zagotovi polnih 6%.


 

 

Poleti smo Predsedniku Vlade RS predlagali, da se povprečnina za prihodnje leto določi v višini 673,62 evra, za leto 2022 pa bi k temu prišteli še dvig plač v tem letu. Predsednika vlade Janeza Janšo smo v ZOS tudi  pozvali, da se čim prej sprejme ZFRO, ki je državnozborski obravnavi. Podali pa smo še predlog za odpravo prehodnega obdobja za investicije iz 21. člena Zakona o financiranju občin, in sicer tako, da se že z letošnjim letom odpravi prehodno obdobje in omogoči polno črpanje sredstev na podlagi omenjenega člena. Glede  sofinanciranja investicij po 21. in 23. členu zakona o financiranju občin smo menili, da gre za del sistema financiranja občin in pomeni korekcijski razvojni element za najšibkejše občine. Zaradi varčevanja v preteklem obdobju se je del sredstev za sofinanciranje investicij namenil skozi brezobrestne kredite izven kvote zadolževanja, vendar je to povzročilo nesorazmerno zadolževanje ravno pri najšibkejših

.Letos občinam pripada povprečnina v višini 623,96 evra. Na toliko je bila z lani dogovorjenih 589,11 evra povišana z drugim protikoronskim zakonom, ki je začel veljati s 1. majem letos. Tudi pri tej odločitvi je v veliki meri prispevalo naše združenje

Po predlogu ZOS, ki ga je predsedstvo oblikovalo v juliju, bi bila povprečnina za prihodnje leto za 50 evrov višja od letošnje. Osnova za izračun so bili  izračunani dejanski stroški, ki so jih občine imele v letu 2019, in povečani stroški dela v letu 2020 in 2021, ki v izračunih za leto 2019 še niso bili upoštevani in ji bo v prihodnjih dveh letih uslužbencem na lokalnem nivoju treba izplačati.Izračun stroškov za financiranje občinskih nalog za prihodnji dve leti, ki na ga je finančno ministrstvo posredovalo v začetku julija, namreč ni zajemal vseh stroškov dela, predvsem pa ni zajemal dejanskih stroškov občin, temveč povprečje zadnjih štirih let.

Konec septembra je tako vlada  s predstavniki reprezentativnih združenj občin podpisala dogovor o višini povprečnine za proračunski leti 2021 in 2022.

Da smo dosegli načelen dogovor o povprečnini za prihodnji dve leti, je bila hkrati obljubljena uveljavitev ZFRO. V tem predlogu zakona pa se je predvsem ZOS zavzemal (uspelo z popravkom dgovora v tej točki) za  skrajšanje prehodnega obdobja za sofinanciranje občinskih investicij.

* * *< 39. REDNA SEJA VLADE RS