29.01.2013 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

ZOS IN SOS POLITIČNE AKTERJE POZVALA K ODGOVORNEMU RAVNANJU

Ljubljana, Maribor, 29. 1. 2013 – Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije sta danes na Vlado Republike Slovenije, to je na predsednika vlade in posamezne ministre, predsednike vseh parlamentarnih strank ter vodje poslanskih skupin naslovila poziv k odgovornemu ravnanju in zagotovitvi učinkovitega črpanja EU sredstev v času politične negotovosti.


 

 

V

obeh reprezentativnih združenjih občin, Združenju občin Slovenije in Skupnosti

občin Slovenije, v teh dneh spremljamo politično situacijo v državi. Želja vseh

nas je, da se negotova situacija čim prej razreši, saj želimo, da naša mlada

država izide iz cele vrste kriznih situacij in deluje v korist državljank in

državljanov. 

Glede

na trenutno stanje v politiki smo se odločili, da vse akterje političnega

prostora naprosimo, da skušajo zagotoviti čim bolj normalen potek dela na

področju črpanja sredstev iz EU skladov. Ni skrivnost, da je že pred nastankom

politične krize obstajala velika verjetnost, da ne bomo zmogli porabiti vseh

razpoložljivih sredstev iz EU skladov. Sedaj je navedena verjetnost se večja,

država bo tako izgubila že tako preveč zmanjšan investicijski potencial, obenem

pa bo z neporabljenimi sredstvi iz evropskih virov poslala slab signal vsem, ki

nas spremljajo. Kar je nesprejemljivo. 

V

zadnjih tednih smo v združenjih občin tudi zaznali trend, po katerem skuša

Vlada RS s predlogi zakonov določiti nove obveznosti občinam brez upoštevanja

ustavne določbe  o zagotavljanju sredstev za izvajanje prenesenih

obveznosti. Menimo, da je tudi v času politične krize treba upoštevati osnovne

standarde na tem področju. 

Politične

akterje smo pozvali k odgovornemu delovanju na vseh področjih, predlagali, da

na seznam za prioritetno reševanje zadev v času, ko politična kriza še ne bo

mimo, podajo tudi učinkovito črpanje sredstev iz EU skladov. Obenem smo jih

pozvali k delovanju, ki bo koristilo državi in posledično vsem državljankam in

državljanom.

***


< ZOS POZIVA K ODGOVORNEMU RAVNANJU POLITIKE