08.01.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZOS BO VLOŽILO ZAHTEVO ZA OCENO USTAVNOSTI ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA LETI 2010 IN 2011

Domžale 8.1.2010 – Danes je v Domžalah potekala 1. seja predsedstva Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS), na kateri so župani obravnavali informacijo v zvezi s sprejetima proračunoma za leti 2010 in 2011, seznanjeni so bili tudi z možnostjo sodelovanja gospodarske diplomacije z občinami ter s projektom »Očistimo Slovenijo«.


V mesecu decembru sta bila sprejeta proračuna za leti 2010 in 2011 in Zakon o izvrševanju obeh proračunov, v katerem sta določeni višini povprečnine za obe leti. Po pregledu vseh navedenih dokumentov smo na ZOS ugotovili da niso v skladu z Zakonom o financiranju občin (v nadaljevanju ZFO). Za obe proračunski leti tako ni zagotovljenih 54 % dohodnine občinam. T

o je razvidno iz izračunov Ministrstva za finance, ki so ga občine prejele v mesecu decembru preteklega leta. Tako naj bi država po naših izračunih zagotovila le 50,70% dohodnine občinam. Kar pomeni, da je v vsakem od obeh proračunov zagotovljenih 71,7 mio eur manj sredstev, kot določa ZFO.

Prav tako je iz proračuna za leto 2011 razvidno, da ni zagotovljenih dovolj sredstev za izvedbo 21. in 23. člena ZFO. V državnem proračunu je za te namene namesto 57 mio eur zagotovljenih le 45 mio eur. V veljavnem Zakonu o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 je določena višina povprečnine za obe proračunski leti. Zakon je bil sprejet brez doseženega dogovora o višini povprečnine (med vlado in reprezentativnima združenjema). Tako je država enostransko kljub številnim aktivnostim združenj določila višino povprečnine, pri čemer v ZOS menimo, da bi dogovor ob večji pripravljenosti države lahko bil sklenjen.

Ker je za člane predsedstva ZOS dejstvo, da do sklenitve dogovora o višini povprečnine ni prišlo nesprejemljivo, so se odločili, da bo ZOS na Ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011. Zahteva je usmerjena predvsem v neupoštevanje Ustave Republike Slovenije, Evropske listine o lokalni samoupravi in ZFO v Zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2010 in 2011.

 

O vseh treh kršitvah ZFO pa bomo pisali tudi, predsedniku vlade, ministru za finance in ministru za lokalno samoupravo in regionalno politiko, saj je nedopustno, da vlada pri svojem delu zavestno krši pravni red, ki ga je sama sprejela.

 

 Predsedstvo ZOS se je tudi opredelilo do združitve s sorodnim združenjem. Na podlagi posredovanih pobud o pričetku postopkov za združitev obeh reprezentativnih združenj je bila pripravljena analiza iz katere je razvidno, da je zgolj 7 % občin članic ZOS na združenje posredovalo pobudo za združitev. To je jasen signal, da večina občin članic ZOS meni, da sta dve reprezentativni združenji občin v Sloveniji potrebni.

 

V zvezi s projektom »Očistimo Slovenijo« pa so člani bili soglasni, da je projekt dober. Tako se bo ZOS aktivno vključilo v izvedbo projekta.


< Vlada z eSocialo do večje preglednosti pri socialnih prejemkih