26.07.2021 Starost: 1 let

ZELENA LUČ SLOVENSKEMU NAČRTU ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Ljubljana, 26.7.2021 - Danes je slovenski načrt za okrevanje in odpornost prejel zeleno luč na neformalni videokonferenci ministrov za ekonomske in finančne zadeve. Ministri za ekonomske in finančne zadeve so danes potrdili pozitivne ocene Evropske komisije za drugi paket nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Poleg slovenskega načrta so ministri obravnavali še ciprski, hrvaški in litovski načrt.


V slovenskem načrtu je  predvideno povečanje javnih investicij in sprejem reform, ki naslavljajo ključne dolgotrajne izzive. Investicije so osredotočene predvsem za zelene (42,2 % sredstev) in digitalne projekte (21,2 % sredstev). Načrt bo spodbudil tudi zasebni sektor, da naložbe usmeri v tehnološke spremembe in upošteva tudi okoljske cilje.

 

Strukturne spremembe in ukrepi iz načrta se osredotočajo predvsem na izzive, ki so povezani s staranjem prebivalstva, zdravstvenim sistemom, debirokratizacijo in trgom dela. S temi ukrepi želi Slovenija povečati odpornost na morebitne prihodnje šoke. Z izboljšanjem zdravstvene in socialne oskrbe ter z investicijami v pomembno fizično in digitalno infrastrukturo bomo zagotovili stabilno gospodarsko rast na srednji rok in povečali odpornost.

 

Sredstva, ki jih bo Slovenija prejela v okviru načrta za okrevanje in odpornost bodo prispevala tudi k izboljšanju konkurenčnosti ter prispevala k večji produktivnosti. Izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, ki se s potrditvijo pričenja, bo potekalo v pristojnosti Ministrstva za finance.


< 8.000 GOSPODINJSTEV IZ 29 OBČIN KONČNO DO ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE