13.04.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

ZDRUŽENJI OBČIN Z MINISTROM ŠUŠTERŠIČEM O REBALANSU PRORAČUNA

Ljubljana, 13. 4. 2012 – Po številnih pobudah za sestanek sta se včeraj z ministrom za finance dr. Janezom Ĺ ušteršičem srečali vodstvi Skupnosti in Združenja občin Slovenije. Minister je predstavil predlog rebalansa proračuna: povprečnina v višini 543 evrov od 1. julija 2012 ter sredstva za investicije v višini 4% skupne primerne porabe.


 

 

Minister je

predstavil izhodišča, ki so jih vodila pri oblikovanju predloga rebalansa

proračuna za leto 2012 in spremljajočih zakonov. Vlada RS si je zastavila cilj, da z rebalansom proračuna Republike

Slovenije doseže znižanje primanjkljaja državnega proračuna v letu 2012 na

raven 3% bruto domačega proizvoda. Veljavni proračun namreč predvideva odhodke

v več 10 milijard evrov, z rebalansom pa znižujejo odhodke proračuna za več kot

milijardo. Zmanjševanje odhodkov proračuna so se lotili z dvema vrstama

ukrepov: zmanjševanje materialnih stroškov, stroškov javnih naročil itd. ter

spremembo zakonodaje – tako spremembo področne zakonodaje kot spremembe, ki se

tičejo prejemkov zaposlenih v javni upravi. Ukrepi naj bi zajemali nabor kar

60-ih zakonskih sprememb.

Minister je poudaril, da so imeli ves čas v mislih tudi zniževanje

stroškov občin s spremembo zakonodaje (spremembe normativov v vrtcih, plače

zaposlenih…), izpostavil pa je, da se bodo tudi občine morale prilagoditi. Pri

tem so imeli le dve izbiri: ali znižanje sredstev za investicije ali znižanje

povprečnine. Pri obeh pa je bilo vodilo zmanjšati sredstva občinam za 20

milijonov evrov. Ker se jim zniževanje sredstev za investicije ni zdelo

smiselno, so se odločili za znižanje višine povprečnine na 543 evrov, predlog

novele Zakona o uravnoteženju financ pa predvideva sredstva za investicije v

višini 4% skupne primerne porabe za leto 2012. Ob tem je minister tudi

poudaril, da predvidevajo, da se bodo s sprejetimi ukrepi v področni zakonodaji

znižali stroški občin. Opozoril je na sklep vlade, po katerem morajo

ministrstva do 15. aprila pripraviti predloge sprememb zakonodaje za znižanje

stroškov občin.

Vodstvi obeh

reprezentativnih združenj občin na čelu z obema predsednikoma Robertom

Smrdeljem in Leopoldom Kremžarjem sta bili enotni pri pomislekih glede

predlaganega rebalansa proračuna. Veljavna zakonska obveznost države do občin v

okviru povprečnine trenutno znaša okoli 609 evrov in ne 554,50 evrov, kot je

bilo enostransko določeno s strani prejšnje vlade za leti 2011 in 2012.

Predsednik ZOS Smrdelj je opozoril, da je razlika med dejanskimi stroški in

predlagano višino povprečnine več kot 10%, kar znese okoli 120 milijonov evrov –

to je namreč znesek, ki ga občine prispevajo k varčevanju v državi. Poleg tega

je Smrdelj opozoril tudi na zavezo prejšnje vlade, ki se je ob enostranski

določitvi povprečnine hkrati zavezala k zmanjšanju stroškov občin, kar pa se ni

zgodilo. Predsednik ZOS je apeliral, da se to pa sedaj res realizira, če ne že

ob rebalansu proračuna pa vsaj ob sklepanju dogovora o višini povprečnine za

leti 2013 in 2014. Ob tem je pozval tudi k poenostavitvi zakonodaje, zmanjšanju

administrativnih ovir, ki občinam pomenijo veliko izgubo finančnih sredstev,

ter k nižanju plač uslužbencem v javnem sektorju.

S strani

predstavnikov združenj občin je bilo tudi opozorjeno, da se ne ve zagotovo,

kakšne učinke bodo prinesli predlagani ukrepi za znižanje stroškov občin, in

predlagali, da bi bil potreben monitoring ukrepov, da se bodo lahko učinki

dejansko ovrednotili.

Sklenjeno je

bilo, da se že naslednji teden sestane strokovni svet, ki bo obravnaval

predloge sprememb zakonodaje, ki bi doprinesle k zmanjševanju stroškov občin na

podlagi obstoječe zakonodaje. Prav tako je Bojan Pogačar, v.d. generalnega

direktorja Direktorata za proračun, izpostavil, da se gre lahko v spremembo

podzakonskih aktov takoj in da je vlada odprta za predloge in njihove

spremembe.


< PREPOVED SKLEPANJA AVTORSKIH POGODB IN SVETOVALNIH POGODB V JAVNEM SEKTORJU