15.04.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

ZDRUŽENJE USPEŠNO NA JAVNEM RAZPISU

Ministrstvo za gospodarstvo nas je obvestilo, da smo bili v združenju uspešno izbrani na javnem razpisu za razvoj vsebin in storitev za pospeševanje uporabe širokopasovnih omrežij s poudarkom na podeželju. 


Naziv projekta, ki smo ga prijavili, je "Portal občin in krajevnih skupnosti Slovenije".

Odločitev za postavitev omenjenega portala je število in razdrobljenost Krajevnih skupnosti v Slovenijiin njihove nepovezanosti ter prepoznavnosti zaradi majhnosti. Kar pomeni, da potrebujejo neko avtonomno-nepristransko organizacijo (v našem primeru portal) preko katere bi lahko delovali neodvisno od državnih organov in občine. Namen portala jepovezovanje v interesne skupine (grozdenje) določenih KS, ki imajo iste ali podobne interese. Povezani bodo lahko lažje reševali določene probleme, ker so lahko v občini edina KS s tem problemom in ni prioriteta občine se problem ne reši – na ravni Slovenije pa imamo lahko večje število takih KS, ki lahko združene lažje najdejo rešitve predvsem pa lahko tudi kandidirajo za posamezne razpise, projekte, subvencije,..., ki drugače kot posamezna KS v okviru občine ne bi zaživela ali dobila zadostno podporo ali pa zaradi majhnosti težav ne bi bilo možno izpeljati-prijaviti se na razpis, projekte, subvencije četudi je to v interesu občine.

Vsebina borazdeljen na tri glavne skupine KS in tudi dodajanje novih če zajemajo dovolj veliko populacijo in skupen interes, in sicer namestna, primestna inpodeželska KS. Nanašala se bona pomoč, izobraževanje in predstavljanje interesov KS nasproti državi z podajanjem predlogov, pogledov, mnenj, na določene probleme in rešitve le teh, ki pestijo KS a zaradi majhnosti v okviru države in neinteresov znotraj občine niso uslišana.


< BREZPLAČNE MERITVE ELEKTROMAGNETNIH SEVANJ