31.08.2017 Starost: 5 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE ZAHTEVA POLNO POVPREČNINO

Ljubljana, 31. 8. 2017 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je danes v Ljubljani sestalo na svoji tretji redni seji v letošnjem letu. V Združenju občin Slovenije (ZOS) od Vlade RS pričakujemo polno povprečnino, torej v skladu z izračunom, ki ga določa Zakon o financiranju občin.


Ministrstvo za finance je v začetku avgusta predstavilo vladni predlog za financiranje občin v letih 2018 in 2019, in sicer povprečnino  v višini 546 oz. 550 evrov, investicijski transfer v višini 3 % primerne porabe, delno odpravo omejitve ukrepa glede presežka nad primerno porabo.

Združenje občin Slovenije vztraja, da se povprečnina začne prilagajati izračunani po zakonu, ki je za prihodnje leto 647 evrov, kar je za okoli sto evrov več od izhodiščnega vladnega predloga.  Dejstvo je namreč, da občine iz leta v leto realno dobijo manj sredstev, saj se njihovi stroški večajo, to luknjo pa morajo krpati iz drugih prihodkov občin, ki bi jih sicer namenili za vzdrževanje cest, vrtcev, šol in druge infrastrukture, kjer zato nastaja škoda. Pri izračunu povprečnine je potrebno upoštevati tudi dodatne stroške pri plačah zaradi odprave plačnih anomalij in odprave varčevalnih ukrepov. Kakšni bodo ti stroški, še ni jasno, saj se pogajanja vlade s sindikati javnega sektorja prav tako nadaljujejo septembra. Predsedstvo ZOS zato ocenjuje, da je vladni predlog podcenjujoč in če vlada ne bo zagotovila resnejšega pristopa, se nima smisla pogovarjati.

Predsedstvo ZOS je izrazilo tudi nezadovoljstvo s spremembami pravilnika, ki opredeljuje stroške občin za izračun povprečnine. Pravilnik bistveno klesti osnovo za izračun višine povprečnine, in sicer za okoli 40 evrov. Spremembe pravilnika terja odločba Ustavnega sodišča, strinjati se je, da je del sprememb smiseln, precej pa je takih stvari, s katerimi se s črtanjem iz pravilnika občinam sporoča, da jim jih ni treba opravljati. Vlado RS pozivamo, naj vendarle premisli, kaj so naloge, katere se pričakuje, da jih občine izvajajo, in jih zato tudi upošteva pri določitvi povprečnine.

Predsedstvo ZOS se je seznanilo tudi z dosedanjim postopkom sprejemanja predloga novele Zakona o financiranju občin, ki ga je Vlada RS potrdila konec junija in ga poslala v sprejem Državnemu zboru.

Nesprejemljivo je, da je Vlada RS potrdila predlog spremembe enega temeljnih zakonov o sistemu lokalne samouprave in ga poslala v parlamentarni postopek, ne da bi ga vsaj v neki meri uskladila z združenji občin. Predlog spreminja način financiranja občin in sistem sofinanciranja v skupnih občinskih upravah, katerega koncept je nedomišljen, prav tako bi bilo treba poenostaviti sistem uporabe sredstev za sofinanciranje investicij. Predlog prinaša le delne prilagoditve, ki bolj kot k reševanju težav občin zaradi podfinanciranosti stremi k prerazporejanju sredstev med občinami. Kalkulacije kažejo tendenco prerazporeditev iz šibkejših območij v močnejša, čemur pa v Združenju občin Slovenije ostro nasprotujemo. V Združenju občin tudi zahtevamo, da se konkretno opredeli mehanizem zmanjšanja povprečnine od zakonsko določene v primeru javnofinančnih težav države. V kolikor določbe predloga novele Zakona o financiranju občin ne bodo prilagojene v skladu z že podanim mnenjem ZOS na predlog novele, v Združenju občin Slovenije zahtevamo njegov umik iz postopka.

 


< AVGUSTOVSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E-KOTIČKA