27.12.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PROTI UKINITVI SLUŽBE VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNO POLITIKO

Ljubljana, 27. 12. 2010 - Združenje občin Slovenije nasprotuje morebitni ukintvi SVLR, o čemer smo obvestili predsednika Vlade RS.


 

V dopisu smo predsednika Vlade RS opozorili, da se demokratična ureditev Slovenske družbe izvaja in na državni in lokalni ravni, pri čemer pa je medsebojna usklajenost, komunikacija in normativna skladnost izjemnega pomena. SVLR je bil ustanovljen prav iz omenjenih razlogov in z namenom vzpostavitve druge ravni lokalne samouprave. Razmišljanja o ukinitvi službe in ministra za lokalno samoupravo ter regionalni razvoj vsekakor krčijo sedanje demokratične osnove in pogoje za decentraliziran razvoj naše družbe. Ta poteza bi zagotovo dala še večjo oporo za centralizacijo že tako centralistične Slovenije.

 

SVLR ima prav tako izjemno zahtevno nalogo koordinatorja rabe sredstev iz EU skladov in jo je v tej zaključni fazi te finančne perspektive zelo tvegano razbijati in priključevati k drugim ministrstvom in službam. Posledice tega dejanja so lahko precejšnje.

 

* * *


< 113. REDNA SEJA VLADE