09.03.2018 Starost: 2 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE POZIVA PRISTOJNE K ZAGOTOVITVI DODATNIH FINANČNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE ZIMSKIH SLUŽB

Ljubljana, 9. 3. 2018 - Združenje občin Slovenije je na Vlado RS poslalo dopis, v katerem pristojne pozivamo, da občinam zagotovijo dodatna finančna sredstva za izvajanje zimskih služb.


V dopisu opozarjamo, da veliko občin z razpoložljivimi finančnimi sredstvi ne bo uspelo kriti dodatnih finančnih obremenitev, ki jih imajo zaradi izvajanja nalog zimskih služb. Sredstva, ki jih občine namenjajo izvajanju zimske službe, so letos potekla že kmalu. Ker občine iz naslove povprečnine vsako leto prejmejo manj sredstev, je posledično teh manj tudi za izvajanje zimske službe.

Zato smo Vlado RS pozvali, da bi najbolj obremenjenim občinam zagotovila denarno pomoč oz. jim dodelila izredna finančna sredstva, s katerimi bi te lahko krile te izredne stroške. Način dodelitve te pomoči bi lahko Vlada RS oz. pristojno ministrstvo določilo v okviru posebnega programa, znotraj katerega bi po določenih kazalnikih občine lahko zaprosile za dodelitev dodatnih finančnih sredstev oz. izredne finančne pomoči.

* * *


< 171. REDNA SEJA VLADE RS