23.04.2020 Starost: 222 dni

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE POZDRAVLJA DVIG POVPREČNINE

Ljubljana, 23. 4. 2020 - Združenje občin Slovenije pozdravlja vladni predlog, da se v okviru drugega protikoronskega paketa zviša povprečnina, in sicer iz 598,11 evra na 623,96 evra.


Združenje občin Slovenije je sicer posredovalo še kar nekaj drugih predlogov.Smo pa zadovoljni, da je vlada povzela prvi predlagan predlog iz našega nabora to je dvig povprečnine. Menimo, da tudi naše članice dvig povprečnine ocenjujejo kot korak k boljšemu razumevanju lokalne samouprave tudi s strani državne politike.

Vlada  bo v maju pripravila še nove ukrepe v okviru katerih na združenju že pripravljamo nov paket predlogov, saj menimo, da  je sedaj res skrajni čas za odpravo nepotrebnih administrativnih ovir.

 

* * *


< 26. DOPISNA SEJA VLADE RS