22.05.2015 Starost: 8 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PONOVNO POZIVA VLADO K DVIGU POVPREČNINE NA 525 EVROV

Ljubljana, 22. 5. 2015 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je danes sestalo na letošnji tretji redni seji. Združenje občin Slovenije ponovno poziva Vlado Republike Slovenije k zvišanju povprečnine na 525 evrov.


Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je seznanilo s potekom aktivnosti glede ukrepov za znižanje stroškov občinam. Združenje občin Slovenije ponovno ugotavlja, da ni realno pričakovati sprejetja ukrepov, ki bi občinam zagotovili 22,8 milijonov prihrankov, vsaj ne do konca junija 2015, kot Vlado RS zavezuje Dogovor o višini povprečnine za leto 2015. Združenje občin Slovenije zato poziva Vlado RS, da v državnozborsko proceduro vložen predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leto 2014 in 2015 dopolni s spremembo višine povprečnine na 525 evrov. V kolikor se bodo dejansko sprejeti ukrepi, ki bodo dali tudi konkretne finančne učinke, Vladi RS predlagamo, da ti upošteva v okviru povprečnine za prihodnje leto.

 

Predsedstvo Združenja občin Slovenije je obravnavalo tudi predlog novele Zakona o lokalni samoupravi, s katero poslanci predlagajo odpoklic župana in razloge za prenehanje mandata. Gre za spremembo zakona, ki ga je v državnozborski postopek vložila skupina poslancev, podpira pa ga tudi celotna vladna koalicija. Združenje občin Slovenije zahteva enako obravnavo vseh funkcionarjev v državi, tako na lokalni kot državni ravni. Predlagamo preoblikovanje instituta odpoklica župana v institut predčasnih volitev v občini, skozi katerega bi se razrešili vsi funkcionarji v občini. Menimo, da je to najbolj smotrna varovalka v izogib zlorabam instituta odpoklica župana s strani politične opozicije v občini.

 

Hkrati predlagamo, da se, v ozir enakega obravnavanja vseh voljenih funkcionarjev v državi, tudi na državni ravni uvede možnost predčasnega razpisa državnozborskih volitev na pobudo volivcev.

 

 


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 25. DO 29. MAJA 2015