22.11.2017 Starost: 5 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO PRIPOMBE NA PREDLOG NOVELE ZAKONA O JAVNIH FINANCH

Ljubljana, 22. 11. 2017 - Združenje občin Slovenije je Ministrstvu za finance poslalo pripombe na predlog novele Zakona o javnih financah.


Združenje občin Slovenije nasprotuje predlaganim spremembam, saj nekatere  med njimi predstavljajo poseg v avtonomijo občine.

Nasprotujemo zahtevi glede obveznega sprejemanja dvoletnega proračuna. Menimo namreč, da izkazani prejemki in izdatki v predlogu proračuna za leto, ki sledi naslednjemu letu, ne bodo realno načrtovani. Ocenjujemo, da bi morala biti ta možnost oziroma odločitev dana samim občinam. Zato predlagamo, da zakon dvoletni proračun ohrani kot fakultativno možnost občine in ne kot obligatorno obveznost.

Celoten dopis je dostopen TU.

* * *


< DRŽAVNI SVET RS IZGLASOVAL Z VETOM NA ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN IN ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV ZA PRIHODNJI LETI