25.10.2017 Starost: 5 let

ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE PODALO AMANDMAJE K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 25. 10. 2017 - Združenje občin Slovenije je v Državni zbor RS poslalo amadmaje k predlogu novele Zakona o financiranju občin. Predlagana novela zakona grobo posega v stabilnost in avtonomnost financiranja občin, zato primarno predlagamo umik predloga zakona iz parlamentarne procedure. V kolikor pa vseeno Vlada RS in Državni zbor RS vztrajata na sprejemu nekvalitetne in neusklajene novele Zakona o financiranju občin, sta v izogib preveliki škodi nujni dopolnitvi oz. amandmaja.


Predstavniki združenj občin smo imeli z ministrstvoma za javno upravo in finance več poizkusov usklajevanj amandmajev na predlagano novelo ZFO-1C in smo zaskrbljeni nad nezainteresiranostjo do argumentov. Zadnji predlog koalicijskih amandmajev gre malenkost v pravo smer, hkrati pa del amandmajev nesprejemljivo ruši že veljavno dobro ureditev. Poskušamo razumeti, da občine niso prioriteta pri izhodu iz krize ampak, da pa se vztraja na npr. poslabšanju pogojev za uporabo obstoječih virov za sofinanciranje investicij, tega pa ni mogoče sprejeti.

Celoten dopis je na voljo TU.

* * *


< ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE OBJAVIL JAVNO POVABILO ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL 2018